TTB: Covid-19 meslek hastalığı olarak tanınsın

7 Mayıs 2020 tarihli SGK Genelgesi, Covid-19 hastalığına yakalanan işçilerin "iş kazası ya da meslek hastalığı olarak kaydedilmemesi" belirtilmişti.

TTB: Covid-19 meslek hastalığı olarak tanınsın

TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na yazı göndererek, sağlık çalışanlarına bulaşan Covid-19’un meslek hastalığı olarak görülmesi talebiyle genelgenin düzeltilmesini istedi.

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Covid-19 hastalığına yakalanan sağlık çalışanlarının durumunun iş kazası ya da meslek hastalığı olarak kabul edilmesi yönündeki girişimlerine ve ısrarlı taleplerine karşın, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 7 Mayıs 2020 tarihinde yayımladığı 2020/12 sayılı genelge aksi bir tabloyu ortaya koydu.

Söz konusu genelgede koronavirüsün bulaşıcı bir hastalık olduğu, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmet sunucularına müracaat eden sigortalılara, iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarından değil; 5510 sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca, iş kazası ve meslek hastalığı sayılmayan ve iş göremezliğe neden olan hastalık kapsamında provizyon alınması ve buna göre işlem yapılması gerekliliği bildirildi.

7 Mayıs 2020 tarihli SGK Genelgesi, Covid-19 hastalığına yakalanan işçilerin “iş kazası ya da meslek hastalığı olarak kaydedilmemesi” belirtilmişti.

Genelgenin koronavirüs hastası sağlık çalışanları yönünden de iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında değerlendirme yapılmasının istenilmediğini ortaya koyduğunu belirten TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na yazı göndererek, genelgenin düzeltilmesini istedi.

Dünya örneklerine de yer verilen yazılarda, sağlık çalışanlarının bulaş açısından yüksek risk altında çalıştıkları, alınan önlemlere rağmen bir buçuk ay gibi bir sürede ülkemizde binlerce sağlık çalışanının hastalandığı, onlarcasının da yaşamını yitirdiği belirtilerek, hak kaybına uğramamaları için gerekli düzenlemelerin yapılması istendi.