TİSK'le ortaklaştılar, iktidara teşekkür edip patronlara ilave teşvik istediler

En büyük iki işçi konfederasyonunun başkanları, patron örgütü TİSK'le birlikte ortak açıklama yaptı. İstihdamın korunmasının ortak gaye olduğu belirtilen açıklamada, işverene yönelik ilave teşvik talebi dile getirildi.

TİSK'le ortaklaştılar, iktidara teşekkür edip patronlara ilave teşvik istediler

Türk-İş ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen Hak-İş konfederasyonları, patron örgütü TİSK’le birlikte koronavirüs salgını ve “normalleşme” sürecine ilişkin “ortak talepler” belirledi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Başkanı Burak Akkol tarafından tapılan ortak açıklamada, üç konfederasyonun “eş güdüm” içerisinde hareket ederek, sözkonusu taleplerini AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ilgili platformlara ilettiği aktarıldı.

İstihdamın korunmasının ortak gaye olduğu belirtilen açıklamada, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarının kolaylaştırılmasının en önemli talepler içinde yer aldığı ifade edilip Hükümet’e “teşekkür” edildi:

“Memnuniyetle gördük ki devletimiz, kısa çalışma ödeneği ve diğer birçok düzenlemeyle, çalışanın ve işverenin yanında olduğunu gösterdi, bu zor zamanlarda nefes almamızı sağladı. Biz de tüm bu çalışmalar için teşekkürü bir borç biliyoruz.”

‘Yeni normalleşme sürecinin’ ilave tedbir ve düzenlemelerle desteklenmesinin gerektiği dile getirilen açıklamada talepler şöyle sıralandı:

-Açıklanan ilk pakette 3 ay süre ile uygulanmasına karar verilen kısa çalışma ödeneği uygulamasına bazı sektörlerde mağduriyetin olmaması amacıyla salgının olumsuz etkilerinin süreceği öngörülen yeni normalleşmeye geçiş programıyla uyumlu hale getirilerek 2020 yıl sonuna kadar imkan verilmeli.

-Kanunda yer alan sigortalılık ve prim ödeme şartı aranmaksızın, sadece çalışma olgusunun esas alındığı bir uygulama yapılarak tüm çalışanların kısa çalışma ödeneğinden faydalanması sağlanmalı.

-Çalışma barışı ve sosyal adaletin korunması amacıyla kısa çalışma ödeneği ile çalışanın ücreti arasındaki farkı ödemeyi üstlenen işverenler için getirilecek teşvik mekanizması ile uygulama özendirilmeli.”

VERGİ MUAFİYETİ VE İLAVE TEŞVİK DE İSTEDİLER

İşveren tarafından kısa çalışma ödeneği kapsamında çalışana yapılan ücret farkı ödemelerine gelir vergisi muafiyetinin sağlanması talebi de iletilen açıklamada, “Ayrıca, böyle zor bir dönemde istihdamını azaltmayıp koruyan ve toplu iş sözleşmesinin olduğu işletmeler normalleşme sürecinde ilave teşviklerle desteklenmeli” ifadelerine yer verildi.