Tarihsel TKP üyesi Hayrettin Torun: 100. Yılımızda geleneğimizi geleceğe taşıyacak gençlere bayrağı teslim etmenin onurunu yaşayalım

Emektar tüm yoldaşlarımı 100. Yıl Komitelerinde birlikte yan yana gelmeye çağırıyorum, biz 100. Yılımızda geleneğimizi geleceğe taşıyacak gençlere bayrağı taşıyıp teslim etmenin onurunu birlikte yaşayalım.

Tarihsel TKP üyesi Hayrettin Torun: 100. Yılımızda geleneğimizi geleceğe taşıyacak gençlere bayrağı teslim etmenin onurunu yaşayalım

Yıllardır örgütlü mücadeleden kopmamış, sendikal faaliyetlerden sonra Parti ile tanışmış, darbeden sonra da örgütlülüğünü koparmamış, halen Türkiye Komünist Hareketi saflarında sosyalizm mücadelesini sürdüren tarihsel TKP üyesi Hayrettin Torun ile Parti’nin 100. yaşına dair konuştuk.

Merhaba Hayrettin abi, emektar bir komünist ve metal işçisi idiniz. Kaç yılında işçiliğe başladınız?

1969 Yılında Kartal’da Metan Döküm’de işçiliğe başladım, 1970 15- 16 Haziran olduğunda bu işyerindeydim, ben de genç bir işçi olarak büyük direnişe katıldım. Daha sonra Kartal’da Topuz Tor Çelik demir çekme fabrikasına girdim burada Maden İş sendikası vardı ben de Maden İş’e üye oldum ve böylece DİSK ve Maden İş ile tanışmış oldum, 1976 DGM direnişine bu fabrikadayken katıldık. Topuz Tor Çelik kapandıktan sonra 1978 yılında Aksan Metalde iş başı yaptım burada da Maden İş sendikası vardı. Sendikal faaliyetlere katıldım sendikayla birlikte 1 Mayıs’a katıldım, 1978 1 Mayısı’nda “TKP’ye özgürlük” sloganları atıyorduk.

“TKP ye özgürlük!” sloganları atarken Partili miydiniz?

Yok henüz Parti üyesi değildim. Ama işçi sınıfının partisi diye duyuyorduk ve sempatim vardı, bunun için işçi sınıfı partisine özgürlük sloganı, “TKP’ye özgürlük” sloganı atıyorduk.

Parti ile ne zaman tanıştınız?

Fabrikada işçi temsilcisi arkadaşlar Parti üyesiymişler, 1 Mayıs’ta “TKP’ye özgürlük” sloganına katıldığımı görmüşler, sonradan benimle görüştüler, bana Parti’yi anlattılar ve Partililik teklifini yaptılar; benden özgeçmiş istediler. Parti üyesi olduktan sonra sendikal faaliyetlere daha aktif olarak katıldım, sendikanın A ve B tipi eğitimlerine katıldım, ünite temsilciliğine seçildim.

12 Eylül darbesi geldiğinde fabrikada mıydınız?

Darbe olduğunda fabrikadaydım, darbeden iki ay sonra, darbe bildirgesinde işten çıkartılma yasağı olmasına rağmen işten çıkarıldım, yoldaşlarımla beraber gazeteciler de dahil bir dizi girişimimizden sonra işe geri alındım.

Yoldaşlarımla beraber dediniz, darbeden sonra Parti ile bağın devam etti mi?

Evet devam etti bizim fabrika hücremiz vardı, darbeden sonrada düzenli olarak toplanıyorduk, bu likidasyona kadar da devam etti.

12 Eylül’den sonra sendikalar yasaklandı, 1983’te sendikalara izin verildiğinde Maden İş’e yine izin verilmemişti. Siz bu süreçte ne yaptınız?

1983’te sendikal çalışmaya izin verildi. DİSK ve bağlı sendikalar kapalıydı, iş kolunda Türk İşWe bağlı Türk Metal ve Bağımsız Otomobil İş sendikası vardı; kendi aramızda tartışıyorduk ama Partiden haber bekliyorduk. Sonunda Otomobil İş dediler, biz de Aksan Metali bir günde Otomobil İş sendikasına götürdük.

Bu süreçte fabrikada sizin dışınızda da Parti üyeleri var mıydı?

Evet vardı Kamil Kinkır yoldaş fabrikada inisiyatif üstlenmişti, sendikayı örgütledikten sonra Kamil baştemsilci, ben de temsilci oldum. Sonrasında uzun bir süre Otomobil İş sendikası içinde de mücadele ettik, ölene kadar Kamille birlikteliğimiz devam etti, Otomobil İş sendikası Kartal şubesindeki sarı sendika anlayışa karşı birlikte mücadele verdik.

Likidasyon sürecinden de bahsedebilir misiniz?

Likidasyon sürecinde bir çok şeye itiraz ettik fakat bizi ciddiye almadılar, ya da o dönem öyle bir rüzgar esiyordu ki herkes kendini kaptırmıştı. Likidasyon sonrasında çok kişi savruldu, biz fabrikalarda, işçi sınıfının içinde olduğumuz için Kartal bölgesindeki yoldaşlarımızla beraber hiçbir zaman inancımızdan ve yolumuzdan ayrılmadık.  Çok acılar çektik tabii ki ama yolumuzdan ayrılmadık 2001’den sonrada TKP saflarında mücadeleye devam ettik. Bugün de geleneğimizin yegane temsilcisi TKH saflarında mücadeleye devam ediyorum.

TKH’nin 100. Yıl çalışmaları, çağrıları ve 100. Yıl Komiteleri ile ilgili görüşlerinizi de dinleyebilir miyiz?

Partimizin 100. Yılı önemli tabii ki, Partimiz TKH’nin 100. Yıl Komitelerine çağrı yapması önemli. Emektar tüm yoldaşlarımı 100. Yıl Komitelerinde birlikte yan yana gelmeye çağırıyorum, biz 100. Yılımızda geleneğimizi geleceğe taşıyacak gençlere bayrağı taşıyıp teslim etmenin onurunu birlikte yaşayalım.