Tabip odalarından Kayıhan Pala açıklaması: Gerçek bilgiye ulaşma hakkına ve TTB'ye saldırı

Tabip odalarının ortak yayımladığı ilanda, “Pala’ya açılan soruşturmayı halkın doğru, bilimsel, gerçek bilgiye ulaşma hakkına, bilim insanının akademik özgürlüğüne, Türkiye’de hekimlerin birlikteliğinin sesi olan tabip odalarına ve TTB’ye saldırı olarak görüyoruz, kabul etmiyoruz” denildi.

Tabip odalarından Kayıhan Pala açıklaması: Gerçek bilgiye ulaşma hakkına ve TTB'ye saldırı

TTB Koronavirüs İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında Bursa Valiliğinin talebiyle Uludağ Üniversitesi tarafından “halkı yanlış bilgilendirmek” suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Prof. Dr. Kayıhan Pala için 44 tabip odası ortak ilan yayımladı.

Gazetelerde yayımlanan ilanda, olağan dışı dönemlerde doğru ve bilimsel bilgileri paylaşan ve topluma karşı sorumluluğu olan bilim insanlarına daha fazla ihtiyaç olduğunun altı çizilerek, “Belirsizlik ve yetersiz bilginin kuşattığı panik ikliminden ancak güven veren bilim insanlarının topluma seslenmesiyle çıkılır. Bu niteliklere sahip bilim insanlarının açık sözlü, içten, gerçeği salamayan paylaşımlarıyla panik azalır” denildi.

Pala’nın bilim insanı olarak koronavirüs sürecinde görevini yerine getirdiği kaydedilen ilanda, “Pala’ya açılan soruşturmayı halkın doğru, bilimsel, gerçek bilgiye ulaşma hakkına, bilim insanının akademik özgürlüğüne, Türkiye’de hekimlerin birlikteliğinin sesi olan tabip odalarına ve TTB’ye saldırı olarak görüyoruz, kabul etmiyoruz” ifadeleri kullanıldı.