Sivas Valiliği doğal sit alanı olması beklenen Gökpınar Gölü’nü ranta açtı

Sivas Valiliği, doğal sit alanı olarak tescil edilmesi beklenen Gökpınar Gölü için, bungalov evleri yapım ihalesi açtı

Sivas Valiliği doğal sit alanı olması beklenen Gökpınar Gölü’nü ranta açtı

Sivas’ın Gürün ilçesinde yer alan, yaz kış 11 derece sabit su sıcaklığı olan ve 15 metre derinliğinde olmasına karşın dip yapısı görülebilen Gökpınar Gölü’nün doğal sit alanı olması beklenirken, Sivas Valiliği göl alanı için ‘İyileştirme ve Bungalov Evleri Yapım İşi’ ihalesi açtı.

Gürünlüler, sit alanı ilan edilmeden önce alel acele ihale açıldığını belirterek, bu doğa harikası gölün ranta açılması yerine korunması gerektiğini belirttiler. Eşine az rastlanır coğrafi ve jeolojik özellikleri olan gölün bütün bunlarla birlikte Gürün için kültürel bir miras olduğunu ifade ettiler.

Gürün halkının konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Sivas’ın Gürün ilçesinde yer alan Gökpınar Gölü’nün doğal sit alanı olarak tescil edilmesi için çalışmalar devam ederken, sanki sit alanı ilan edilmeden alel acele yapılmak istenir gibi ‘Gökpınar Gölü Sivas Valiliği tarafından ‘İyileştirme ve Bungalov Evleri Yapım İşi’ ihalesi açılmıştır.

Geçmiş dönemlerde de benzer şekilde plansız ve özensiz müdahalelerle zarar görmüş olan bu doğa harikasının ihtiyacı, yeni yapılar ya da peyzaj düzenlemeleri değil, bilimsel yaklaşım ile ele alınması ve koruma altına alınmasıdır.

15 metre derinlikte olmasına karşın doğal bir akvaryum berraklığında olup tümüyle dip yapısı görülebilen, yaz kış 11 derecede sabit su sıcaklığı ile çevresinde vaha gibi bir yeşil alan oluşmasını sağlayan, günün her saatinde ışığın farklı kırılmaları ile özellikle fotoğrafçıların ve yaz aylarında her gün yüzlerce ziyaretçinin ilgisini çeken Gökpınar Gölü; bu benzersiz doğal özelliklerinin yanında Gürün için bir kültürel merkezdir de aynı zamanda. Önemli kutlamaların ve festivallerin göl çevresinde düzenlenmesi, çarpıcı güzelliği ile odak halinde insanları çevresinde toplayabilmesindendir.

Gökpınar Gölü’nün benzersizliği, az rastlanır coğrafi ve jeolojik yapısından kaynaklanmaktadır. Doğal sit kararı ile korunmaya çalışılan en önemli kısmı ise su kaynakları yani pınarlardır. Son derece hassas yapıdaki pınarların yapılacak bilimsel çalışmalarla göl su yüzeyi ve kıyı alanı ile birlikte koruma altına alınması ve tüm diğer düzenlemelerin buna göre yapılması gerekmektedir. Göl kıyı hattının ve doğal yapısının korunabilmesi için iyi niyetli düzenlemelerin ötesinde, bilimsel hazırlık ve planlı yapım ilkeleri ile hareket edilmelidir.

Oysa, Sivas Valiliği tarafından açılan ihale sonucunda yapılacak işleri tanıtmak amacıyla internet üzerinden paylaşılan videoda, göl kıyısı boyunca ve yer yer üstüne doğru uzanan yürüyüş yolları; göl kıyısının kapanmasına, gölgelenmesine ve dolayısıyla yosunlaşmasına sebep olacaktır. Geçmiş dönemlerde yapılan yanlış uygulamalarla zaten önemli bir sorun haline gelmiş olan yosunlaşmanın önüne geçilmesi ve hatalı uygulamaların giderilmesi gerekirken, aynı hataları tekrar eden bu çevre düzenlemesi Gökpınar Gölü’ne geri dönüşü olmayan zararlar verecektir.

Yine aynı videoda görülen bungalovla ise Gökpınar Gölü çanağı içinde hiç yapılmaması gereken yapılardır. Sadece gölün hassas doğal dengesine yapacakları kontrolsüz etkiler açısından değil, alandaki mevcut otel yapısı bile kullanılmazken, kıt kaynakların yanlış yönlendirilmesi açısından da bungalovların yapılmaması gerektiğini söyleyebiliriz. Asıl kullanım alanı ve iyileştirilmesi gereken özelliği günübirlik kullanımlar olan Gökpınar Gölü için ek bir konaklama ihtiyacı gözlenmiş ise; komşu köyler Yelken ve Gökpınar’ın desteklenmesi, yapı stoklarının bu amaçla kullanılır hale gelmesi, pansiyonculuğun özendirilmesi daha çağdaş ve makul bir çözüm olacaktır.

Bu sebeplerle Gökpınar Gölü çevresine bungalov evler yapmak ve göl çevre düzenlemesini iyileştirmek üzere açılmış olan ihalenin iptal edilmesini ve bölgenin küçük gölü ve kıyı alanlarını da içine alacak şekilde sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmasını ve 1/100.000’lik planda da yer alan ‘Özel Planlama Alanı’ çalışmasının acilen başlatılmasını talep ediyoruz.

1. Gökpınar’ı doğallığı içinde korumak tüm insanlığa karşı ortak sorumluluğumuzdur.

2. Gökpınar’ın doğal sit olarak onaylanması birinci öncelik olmalıdır.

3. Gökpınar çanağında günübirlik tesisler dışında hiçbir kullanıma yer verilmemelidir.

4. Gökpınar’a yapılacak her şey büyük bir duyarlılıkla ele alınmak, irdelenmek ve kamuoyunda varılacakmutabakata dayalı olarak uygulanmak zorundadır.

5. Binlerce yılda oluşmuş kıyı hattına bu kadar kolay müdahale edilmemeli, kıyı kanunu ihlal edilmemelidir.

6. Gökpınar gölü ve göl suyu havzasını kapsayan “Özel Planlama Alanı” acilen planlanmalıdır.

7. Çevresel sorunları giderek artan Gökpınar gölü ve havzasında ayrıntılı bir Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) yapılmadan atılacak her adım çevresel sorunları derinleştirecektir.

Sonuç olarak;

Tüm yukarıdaki hususlar gözetilerek ihalenin onaylanmamasını, onaylandıysa inşaat faaliyetlerine başlanmamasını talep ediyoruz. Gökpınar’ın asıl ve acil ihtiyacı yapılaşmaya açılması değil; hiç zaman geçirilmeden jeomorfolojik ve hidrojeolojik tespitlerin yapılarak, Gökpınar ve çevresinin doğal sit alanı ilan edilmesi sürecinin hızlandırılması, imar planlama süreçlerinin tamamlanması, ÇED raporlarının üretilmesi, Gökpınar ve havzasının geleceğinin ve önerilerinin tartışılacağı bilimsel toplantılar organize edilmesi ve bütün bu sürece Gürünlülerin aktif katılımını ve sahiplenmesini sağlanmaktır. Bütün bu gerekliliklere göre konunun yapıcı bir şekilde ele alınacağını umuyor, bu vesileyle Gürün Kent Konseyinin oluşturulmasının büyük ve olumlu bir dinamik, partner yaratacağını vurgulamak istiyoruz.”