Sınıf Tavrı'ndan İstanbul'da 'torba yasa' eylemi

Sınıf Tavrı, İstanbul İl Çalışma Müdürlüğü önünde gerçekleşen eylemde, "İşçi düşmanı torba yasayı iktidara iade ettik. İşçi düşmanı bu yasaya geçit vermeyeceğiz." dedi

Sınıf Tavrı'ndan İstanbul'da 'torba yasa' eylemi

Sınıf Tavrı , dün yaptığı açıklama ile bugün saat 13:30’da İstanbul İl Çalışma Müdürlüğü önünde torba yasağı protesto edeceklerini bildirmişti.

Bugün İstanbul İl Çalışma Müdürlüğü önünde gerçekleşen eylemde, “İşçi düşmanı torba yasayı iktidara iade ettik. İşçi düşmanı bu yasaya geçit vermeyeceğiz.” denildi.

Sınıf Tavrı’nın bugün yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

“BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli basın emekçileri, emekçi halkımız, işçiler, emekçiler, gençler, işsizler, AKP iktidarı tarafında işçi sınıfına yeni bir saldırılar planlanmaktadır. İktidara geldiği günden itibaren işçi sınıfına, emekçi halkımıza düşmanlıktan hız kesmeyen AKP yeni düşmanlıklar ve saldırılarla devam etmektedir.

AKP iktidarı döneminde onlarca grev ertelendi, yüz binlerce işçinin grev hakkı gasp edildi işçiler mağdur edildi.

Anayasal haklarını kullanıp sendikalı oldukları için işten atılan, baskılara maruz kaldı. AKP’nin kolluk güçleri ise, anayasaya aykırı davranan patronları koruyup, anayasal hakkını kullanıp hakkını arayan işçilere şiddet uygulamıştır.

Emekliliği olanaksız hale getirip çalışanları mezarda emekliliğe mahkûm ederken, milyonlarca EYT mahkûmu emekçinin hakları gasp edilmiştir.

Emeklilik bağlanma oranlarını yarı yarıya indirip, emeklilik maaş bağlanma oranlarını düşürüp, milyonlarca emekliyi açlık sınırı altındaki gelire mahkûm ederken, kendi enflasyonlarına göre zam oranlarını belirleyip emekliler için hayatı yaşanmaz hale getirdiler.

Doğrudan işçilerden kesilen paralarla oluşturulan işsizlik sigortası fonunu, çok az bir kısmını işsizler için kullanılırken, büyük bir kısmı teşvik ve ucuz kredi olarak patronların kasalarına aktarılmıştır. Bireysel emeklilik fonuyla işçilerin gelirine doğrudan el koyarak sermaye sınıfına yeni kaynaklar yarattılar.

AKP iktidarı döneminde işsizlik cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaşmış, DİSK-AR’ın son araştırmasına göre geniş tanımlı işsizlik 26 milyon 7 yüz bine ulaşmıştır. İşsizlerin büyük çoğunluğunu gençler oluşturuyor, gençler geleceksizliğe mahkûm edilirken, AKP Genel Başkanı “her üniversite mezununa iş bulmak zorunda mıyız?” diyor.

Diğer tarafta AKP yetkililerinin işsizlik yok iş beğenmeme var sözleriyle dalga geçilmekte işsiz emekçilere hakaret edilmektedir.

Krizleri, afetleri, salgınları patronlar için fırsata çevirdiler.

Pandemi döneminde işten çıkartılmalara ve ücretsiz izinlere karşı tepkiler sonucu sözden işçi çıkartmayı yasaklayan yasa ile işçiler sürekli açlığa mahkûm edildiler. Aynı yasayla patronlara yeni kaynaklar aktarılırken işçiler aylık 1117 Lira gibi komik rakamlarla açlığa mahkûm edildiler, ücretsiz izin uygulaması işçilerin rızası dışına çıkartılıp, patronların inisiyatifine bırakılırken, patronlar bu uygulamayı işçilere karşı silah olarak kullanıp bir çok işyerinde sendikalaşan ya da hakkını arayan işçilere karşı kullanmıştır.

Değerli basın, değerli emekçiler,

Sermaye sınıfı doymak bilmiyor. AKP işçi sınıfına saldırmaktan vaz geçmiyor.

İşçilerin kıdem tazminatına göz koyan sermaye sınıfı ve temsilcileri AKP nerde ise her yıl kıdem tazminatı fonunu gündeme getirip tepkiler büyüyünce geri çekmek zorunda kalıyorlar. Ama asla vazgeçmeyecekler.

Bu seferde yeni bir torba yasa ile patronlara bir dizi teşvik ve kıyak getirip, kaçak işçi çalıştırana ödül niteliğinde para desteği yaparken, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların kıdem, ihbar tazminatı hakkını gasp etmek, çalışılan süreyi emeklilikte saymama, belirli süreli iş sözleşmesini kalıcı hale getirme gibi uygulamaları gündeme getirdiler, kıdem tazminatını kademeli olarak kaldırmak dâhil birçok saldırıyı kapsayan bu yasa teklifi gelen tepkiler sonucu şimdilik 25- 50 yaş uygulamasını geri çektiler. Ama asla durmayacaklar işçiler örgütlenip bu düzeni değiştirene kadar.

Tüm bu saldırılara karşı sendika bürokratları göstermelik tepkiler dışına çıkamamışlar, işçi sınıfının üretimdeki gelen gücünü genel grevi söylem düzeyinde kullanmışlardır. Tarih sınıfa saldırılar devam ederken sıcak koltuklarında oturup sermaye iktidarlarına yandaşlık eden sendika bürokratlarını hain olarak yazacaktır.

Değerli emekçiler,

Biz Sınıf Tavrı olarak, bu saldırıları durdurmak geçmiş kayıplarımızı geri kazanmak ve yeni haklar elde etmek için, işçi sınıfın ayağa kalkmasını, örgütlenip güçlerini birleştirmesi ile mümkün olacağını biliyoruz ve üzerimize düşeni yapacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz.

Bu doğrultuda başta sendikalar ve konfederasyonları olmak üzere tüm emek güçlerine çağrıda bulunuyoruz: yeni saldırılara karşı işçi sınıfının genel grev silahını kullanmaktan çekinmeyin korkmayın.

İşçi sınıfı örgütlenip güçlerini birleştirip mücadele ettiği zaman sadece bu saldırılar durdurulmayacak, adil, eşitlikçi, açlığın ve sömürünün olmadığı yeni bir dünyaya doğruda yol alınacaktır.

Sınıf Tavrı

11.11.2020”