Harun’un adını ağzınıza alamazsınız, bu tarih bizlerindir!

Bu tarih biz devrimcilerindir…

Harun’un adını ağzınıza alamazsınız, bu tarih bizlerindir!

Ayça Delal İlter

Metin Külünk geçtiğimiz sene “Ortak hedefi “Tam Bağımsız Türkiye” olan ve anti Emperyalist çizgide buluşan herkesin; S-400 kararlılığı ile küresel akla meydan okuyan Sn. Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenmesi gerekmektedir. Bu durum siyasi bir tercihten öte Dünya 5’ten büyüktür kararlılığı ve iradesidir.” diye yazmış ve mesajında 68 kuşağının devrimci önderlerinden olan Harun Karadeniz’in adını da anarak devam etmişti, “ S-400’de Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrını inanıyorum ki en iyi 68 kuşağındaki Harun Karadeniz’i bilenler anlayacaktır”.

Bu açıklamaya ek olarak 14 Ekim 2020 tarihinde yaptığı paylaşım ise şu şekildeydi: “ABD Dışişleri Bakanı: Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği destek konusunda endişeliyiz! PKK’ya FETÖ’ye verdiğiniz silah ve siyasi desteğinizden dolayı İslam Dünyasında sokaklar sizden endişe değil nefret ediyor.” Buna ek olarak Harun Karadeniz’in fotoğrafını paylaşmaktan ve 68 kuşağı devrimcilerinden, İTÜ Gümüşsuyu’nda kaldığı yurdun penceresinden polislerce aşağı atılarak katledilen Vedat Demircioğlu’nun ismini de anmaktan çekinmedi.

Bağımsızlık söz konusu olduğunda Harunları anmaktan çekinmeyen sizler devrimciler Amerikan emperyalizmine karşı mücadele verirken 6. Filoya secde ettiğiniz günleri, Kanlı Pazarı hatırlar mısınız? Anti-emperyalist olmanın şartı anti-kapitalist olmaktır. Sermayenin kâr, emperyalizmin egemenlik arayışı daha fazla bağımlılık daha fazla sömürü demektir. NATO bağımlılık demektir. Harunlar tam bağımsız sosyalist Türkiye’yi kurmak için mücadele ettiler, NATO’ya karşı sözlerini söylediler sizler ise paylaştığınız Harunları Vedatları öldürmeye yemin etmiş 6.Filoya secde eden komünist düşmanlarısınız. Emperyalizme uşaklık eden, yeri geldiğinde Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanı olanlar gün geliyor dış politikayı dengelemek ve iç politikada yerli ve milli hamaseti yükseltmek için sözde anti-emperyalist kesiliyorlar. Emperyalizmin beslediği gericiliğe, sömürüye, baskıya karşı sözünü söyleyen ve mücadele eden biz komünistler bu memleketin tek anti-emperyalistleriyiz.

Gençliğin yolu işçi sınıfının yoludur diyerek mücadele eden, bağımsızlık ve anti-emperyalizm bayrağını yükselten devrimcilerden biridir Harun Karadeniz. Öğrencileri bir müşteri olarak gören, eğitimi piyasaya açan zihniyete karşı Özel Okullar Devletleştirilsin diyerek gerçekleştirilen yürüyüşte yerini alan eğitimin herkes için bir hak ve ücretsiz olması gerektiğini savunanlardan biridir Harun Karadeniz. Amerikan emperyalizmine karşı gençliğin sözünü söylediği yurtseverlik, eşitlik mücadelesini yükselttiği yıllarda 6.Filo Defol şiarıyla hareket eden, NATO’ya, Montaj Sanayii’ne karşı yapılan yürüyüşleri örgütleyen, emekçi halka olan sorumluluğunun bilinci ile kendini devrime, sosyalizme adamış bizlerin bugün mücadelesine ışık tutanlardan biridir Harun Karadeniz. Yaşamları boyunca memleketi bağımlılığa sürükleyen, emperyalizme askeri, siyasi, iktisadi birçok açıdan bağlı olan siyasi iktidar ve temsilcilerinin memleketin devrimcilerinin isimlerini anması kabul edilemez.

Bu tarih biz devrimcilerindir…

Harun, ABD emperyalizmine karşı yerini alırken sizler 6. Filo’yu kıble yapanlarsınız. Harun gericiliğe karşı aydınlanmacı ve ilerici bir mücadeleyi yükseltirken sizler Komünizmle Mücadele Dernekleri’nde yetişen siyasal islamcı kuşak olarak bugün var olan yaşadığımız bu gerici rejimi yaratanlarsınız. Harun emekçi halk için mücadele ederken sizler sermaye düzeninin uşaklığını yapanlarsınız. Memleketi sürüklediğiniz karanlığa, bağımlılığa karşı bizler aydınlık, eşit ve özgür yarınlar için Vedatların uğruna canını verdikleri mücadeleyi sürdürüyor emekçi halka olan sorumluluğumuzun bilinci ile sosyalizm mücadelemizi yükseltiyoruz.