Bu kavga en sonuncu kavgamız!

Bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık; enternasyonalle kurtulur insanlık! 

Bu kavga en sonuncu kavgamız!

Umut ileri

1 Mayıslarda dilimizden düşürmediğimiz Enternasyonal Marşı’nda nakarat bölümü “Bu kavga en sonucu kavgamızdır artık, enternasyonalle kurtulur insanlık” cümlesiyle son bulur.

Bu bir kavga, sınıf mücadelesi çerçevesinde ezenlerin, ezilenlerin var olduğu dönemden beri süregelen bir kavga.

Bu kavga kimi zaman şiddetlenecek, kimi zaman yerini geçici bir durgunluğa bırakacaktır.

Bu kavga, işçi sınıfı tüm dünya üzerinde sınıf karşıtını ortadan kaldırarak kendi sınıf varlığına son vererek, sınıfsız, sömürüsüz bir toplum kurulana dek devam edecektir.

Bu durumun koşullarını ise, dış ve iç koşullar, bu kavganın taraflarının güç dengeleri belirleyecektir.

Geldiğimiz bu evrede ise artık durgunluk dönemleri çok geride kaldı!

Bundan böyle bu kavga artan bir şiddetle devam edecektir!

Örnek vermek gerekirse; içerisinde bulunduğu yapısal kriz nedeniyle kendini ekonomik, siyasal olarak üretemeyen bu nedenle de tarihsel sınırlarına gelmiş dayanmış kapitalizm, gittikçe saldırganlaşacak, daha totaliter, daha baskıcı egemenlik biçimlerine başvuracaktır. Dolayısıyla da bu sınıf mücadelesi çerçevesinde süren bu kavga da bundan böyle daha da şiddetlenecektir.

Bu kavgadan kaçış yok!

Bu kavgada İsa örneğinde olduğu gibi, “bana bir tokat atana, öbür yanağımı dönerim” pasifizmi yok.

Bu kavgada içi boş, kuru bir barış savunusu yok!

Eğer savaş politikanın farklı araçlarla devamıysa ve kapitalizm savaş yolu ile artık sonuna gelmiş yaşam süresini uzatmak istiyorsa, Komünistler onların bu kendi içlerinde, biri birini ortadan kaldırma biçiminde şekillenen kavgalarına karşı barıştan yanadırlar.

Ancak zulme, sömürüye, ulusal baskıya karşı verilecek savaşı bir an için akıldan çıkartmamalıdırlar. Liberalizmin kitlelere dayattığı, aslında boyun eğmekten öte bir anlam içermeyen pasifizmi, barış diye allayıp pullamasına karşı da
ideolojik mücadeleyi aksatmamalıdırlar.

Bu kavga yerelde başlayacak ancak sonuçlanması küresel planda gerçekleşecektir. Herkesin şunu iyi bilmesi gerekir; bir dünya sistemi olan Kapitalizm, tüm dünyada ortadan kaldırılmadan savaşlar hep sürecek, barış ancak bu
soygun ve talan düzeni tüm dünyada ortadan kaldırıldıktan sonra gerçekleşecektir.

Önemli olan ulusal ölçekte işçi sınıfı, diğer toplumsal muhalefet ile birlikte bu soygun ve sömürü düzenine son noktayı koymanın mücadelesini verirken, diğer taraftan da tüm ülkelerin işçilerinin ve ezilen halklarının ortak etkinliğiyle soygun ve sömürü düzeninin tüm dünyada ortadan kaldırılmasının mücadelesini birlikte yürütmelidir.

Komünistler bugünden bu en sonuncu kavgaya hazırlanmalı, işçi sınıfını ve diğer toplumsal güçleri bu kavgaya, onları örgütleyerek hazırlamalıdır.

Yoksa bizi koyu karanlık bir barbarlık dönemi beklemektedir.

Başta da söylediğimiz gibi; bu kavga en sonuncu kavgamızdır artık; enternasyonalle kurtulur insanlık!