Serbest döviz fonlarında vergi yüzde 15'e çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalıo karara göre, Serbest (Döviz) Fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı %15 olarak yeniden belirlendi.

Serbest döviz fonlarında vergi yüzde 15'e çıkarıldı

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kararına göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli karar yürürlüğe konuldu.

Söz konusu karar ile birlikte serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı %15 olarak yeniden belirlendi.

Gerçek kişilerde vergi oranını yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkaran, tüzel kişilere ise yüzde 15 oranında vergi getiren kararın “hem vergi gelirini artırmayı hem de dövize olan talebi azaltmayı” amaçladığı belirtildi.

DÜNYA‘nın haberine göre, tam ve dar mükellef gerçek kişiler ile tam ve dar mükellef sermaye şirketleri menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerinden elde edilen gelirler üzerinden stopaja tabi. Gerçek kişiler açısından stopaj nihai vergi olarak kabul edildiğinden, söz konusu gelirler açısından beyanname verilmiyor. Tüzel kişiler açısından ise elde edilen bu gelirlerin Kurumlar Vergisi beyannamesine dahil ediliyor.