Şentop, İlker Başbuğ'un açıklamalarını değerlendirdi

"Tabi oylamayla ilgili kayıtlar var bizde. Türkiye Büyük Millet Meclisinde televizyonu bunları kaydediyor o görüntüleri de ben izledim. "

Şentop, İlker Başbuğ'un açıklamalarını değerlendirdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP’li A Haber’de değerlendirmelerde bulundu.

Şentop, “FETÖ’nün siyasi ayağı” ve eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un bu konudaki açıklamalarını  değerlendirdi.

Şentop’un açıklamalarından satır başları şöyle:

“Anayasanın 83. Maddesi yasama dokunulmazlığını düzenliyor. Genel olarak yasama dokunulmazlığından bahsediliyor fakat teknik olarak yasama dokunulmazlığı dediğimiz şey anayasada aslında ikiye ayrılıyor. Bir yasama sorumsuzluğu vardır birde dokunulmazlık vardır. Dokunulmazlık milletvekili olan kişilerin işlemiş olduğu suçlarla ilgili onların soruşturması kovuşturmasıyla ilgili bir koruma getiriyor.”

“Yasama sorumsuzluğu dediğimiz şey ise meclis içerisindeki meclis faaliyetleriyle, parlamento faaliyetleriyle ilgili olarak parlamenterlerin sözlerinden ve oylarından dolayı herhangi bir hukuki sürece yargılama sürece cezai takibata tabi tutulamaması ile ilgili. Yani milletvekilleri parlamento içerisindeki faaliyetleri sırasında sözlerinden, oylarından dolayı tam mutlak anlamda bir koruma altındadır. Dokunulmazlık gibi değil, yani milletvekilliği sona ererse dokunulmazlık kalkmış olur ve işledikleri bir suçla ilgili soruşturulurlar, yargılanırlar ama burada mutlak dokunulmazlık var milletvekilleri bitse de.”

PARLAMENTOYU KORUMAK

“Bu sözleriyle ilgili oy kullanmalarıyla ilgili koruma altındadır. Bunun bir sebebi var. Milletvekilleri burada parlamentoda yasama ve denetim faaliyetleri için millet tarafından seçilmiş kişiler. Eğer bunlar buradaki görüşlerinden, oylarından dolayı millet vekilliği bittikten sonra ‘acaba ne olacak günün birinde?’ birileri bize itham ederse ağır bazı suçlarla suçlamalarla itham ederse halimiz ne olur diye bir endişe içinde hareket ederlerse yasama faaliyetlerinin parlamento faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürümesi millet adına sağlıklı tartışmaların yapılması imkansız olur.

Dolayısıyla 83. Maddenin 1. Fıkrası (Anayasa) bu yasama süreçlerinde milletvekillerinin şahıslarının değil aslında parlamentoyu korumaktadır. Dolayısıyla belli bir dönemde çıkartılan bir kanunla ilgili parlamentoda oylanmış kabul edilmiş kanunla ilgili bir kanun teklifinin değişiklik teklifinin ve ona oy vermenin bu şekilde itham altında bırakılması esasen parlamentoya ve parlamentoda ki yasama sürecine karşı yöneltilmiş bir ithamdır.

Tabi anayasa bunu koruyor bunu koruyan başka mevzuatta var. Bu bağlamda hem itham edilen arkadaşların, tabi ayrı kendilerine göre onların hukuki süreçleri olabilir, ama neticede parlamentonun yasama süreçlerini hangi partiden olursa olsun buradaki arkadaşların tekliflerini süreçlerdeki oylarını daha sonra sorgulama konusu itham konusu yapmak doğrudan parlamentoyu hedef almaktır.”

ÖZEL YETKİLİ MAHKEMELER

“Bu bağlamda ben konuyla ilgili olarak takipteyim. Arkadaşlarla müzakere yaptık.

Konunun detaylarıyla ilgili de bilgi vermek lazım. Şimdi parlamento içerisinde gerçekleşmiş bir süreç önce şu bakımdan ben bir bilgi vermek isterim. Tabi işin maddi gerçeklik bakımından da problemli tarafları var. Önce ona değinmek isterim. Şimdi tabi Sayın Başbuğ ifade ediyor süreçle ilgili kanun değişikliği dediğimiz şey aslında iki düzenleme var.

Söz konusu olan. Birisi sivil kişilerin yani asker olmayan kişilerin askeri mahkemelerde yargılanmasıyla ilgili düzenleme varken bu kaldırılıyor. Yani siviller askeri mahkemelerde yargılanmayacak bu konuda bir madde ihtası teklifi veriliyor. Diğeri ise o zaman ki düzenleme ceza kanunundaki 250. Madde var, o madde de bir kelime değişikliği aslında iki kelime tek kelimeye indiriliyor. “Hali dahil” ifadesi “halinde” ifadesine çevriliyor böylece askeri mahkemelerin genel ifade olarak söyleyeceğim görev alanına giren hususlar bile 250. Maddedeki özel yetkili mahkemelerin yargıladığı suçlar bakımından sivilde yargılanma getiriyor.”

OYLAMA KAYITLARI VAR BİZDE

“Asker şahıslar ilgili de yani genel kaba taslak düzenlemeler bunlar. Şimdi bunlar teklifte var değişiklik teklifleriyle meclisten o günkü oylamada geçiyor. Tabi oylamayla ilgili kayıtlar var bizde. Türkiye Büyük Millet Meclisinde televizyonu bunları kaydediyor o görüntüleri de ben izledim. O görüntülerde birinci husus yani sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmaması dahil düzenlemeyi farkı partilerden milletvekilleri de oy veriyorlar yani oy verdikleri kabul oy verdikleri görülüyor.”

“Diğer düzenleme konusunda kamera açıları bakımından çok netlik yok ama şurada netlik var. Sonunda bu kanun bir bütün olarak maddelerin oylaması oluyor birde biliyorsunuz tümü üzerinde oylama yapılıyor. Buradaki oylamada da farklı partilerden arkadaşlarımızın kabul oyu verdikleri görülüyor. Açık bir şekilde görülüyor. Yani bunu tabi ilgili milletvekili arkadaşlarımız hani bu konuda hukuki çalışma yapacak olanlar bunu talep ettiler onlarla ilgili bir değerlendirme yapıyoruz.”

“Şimdi bu kısım benim işte 83. Madde bağlamında ifade ettiğim husus odur. Yani sonuç itibariyle hani bir kişi bir teklif verip te bu Meclis de bu işler hemen böyle olup bitmiyor. Yani sonuçta birileri bir teklif değişim önergesi veriyor onun üzerinde müzakere oluyor ki burada müzakere de olmamış bu şu anlama geliyor yani ciddi bir itiraz yok bu anlamda olsa çünkü bu konuda en azından görüşlerini ifade ederlerdi diğer partiden farklı düşünün milletvekilleri bu da olmamış. Ve sonucunda bir oylama yapılıyor madde ile ilgili değişiklik önergesi ile ilgili yapılıyor. Arkasından o önerge ile değiştirilen madde tekrar oylanıyor. Nihayetin de tümü üzerinde de bir oylama yapılıyor. Artık bu aşamadan sonra bu husus bir parlamentonun bir kararı halini gelmiştir kanunlaşma haline dolayısıyla bu artık o şahısların önergeyi veren şahısların önergeleri olmaktan çıkmış parlamentonun kararı. Dolayısıyla burada buna yapılan itam artık o şahıslara yapılan değil aynı zamanda parlamentoya yapılan itham oluyor.”