Selçuk Mızraklı'nın hapis cezası onandı

Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya verilen 9 yıl 4 ay 15 günlük hapis cezası, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Selçuk Mızraklı'nın hapis cezası onandı

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütürken 19 Ağustos 2019 tarihinde yerine kayyum atanan HDP’li Selçuk Mızraklı’ya 9 yıl 4 ay 15 günlük hapis cezası vermişti.

Mızraklı’nın avukatları tarafından yapılan istinaf başvurusu Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi’ne gönderilmişti.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi, verilen hapis cezasını yerinde buldu.

Mahkeme Mızraklı ile ilgili istinaf başvurusunu ”Yapılan yargılamaya, dosya ve duruşmaya tutanakları münderecatına, karar yerinde gösterilip tetkik edilip tartışılan hukuken geçerli ve elverişli delillere, mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan kanaat ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve tatbikine, cezayı teşdit ve tahfif sebeplerinin nitelik ve derecesi takdir olunarak, savunmanın inandırıcı gerekçelerle reddedilmesine, hukuka uygun ve yeterli olarak izah edilen gerekçeye göre, verilen hükümde bir isabetsizlik bulunmadığından istinaf sebepleri yerinde görüşmemiş olmakla, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 280/1.a maddesinin ilk cümlesi gereğince” ifadeleri ile reddetti.

Mızraklı’nın tahliye talebini de reddeden mahkeme, ”uçun niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu gösteren dosya kapsamındaki bilgi ve belge münderecatı, isnat edilen suçun CMK’nin 100/3-a11 maddesinde öngörülen suçlardan oluşu, hükmolunan ceza miktarı karşısında kaçma şüphesinin varlığı, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ve atılı suç bakımından tutuklama tedbirinin orantılı bir tedbir niteliği taşıması” ifadeleri ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.