Profesöre yüzde 16, din hizmetleri görevlisine yüzde 100 ek ödeme!

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs nedeniyle belirlediği ek ödemelere göre, tabip dışı görev yapan profesörler yüzde 16, din görevlileri yüzde 100 oranında ek ödeme alacak.

Profesöre yüzde 16, din hizmetleri görevlisine yüzde 100 ek ödeme!

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü “Covid-19 Pandemisi İl Sağlık Müdürlüklerine ek ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar” adlı genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs nedeniyle belirlediği ek ödemelere göre, Covid-19 servisi dışında tabip dışı çalışan profesöre yüzde 16 ödeme yapılacakken, din hizmetleri görevlilerine yüzde 100 ek ödeme verilecek.

Valiliklere gönderilen genelgede 2020 Ağustos-Eylül-Ekim ayı içinde Covid-19 pandemisi kapsamında çalışan filyasyon ekipleri, Halk Sağlığı Laboratuvarlarında görev yapan personele, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan personele, İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurul Üyesi olarak görev yapan tabiplere ve Kredi Yurtlar Kurumu’nda (KYK) görev yapan personele, belirtilen görev ve birimlere fiilen görevde bulundukları süreler için ek ödeme yapılacağı belirtildi.

Ek ödeme oranları ise tabip dışı personele yüzde 100, tabip ve diş tabiplerine yüzde 100, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara yüzde 75.

DİN HİZMETLERİ GÖREVLİLERİNE YÜZDE 100 EK ÖDEME

Covid-19 pandemisi dışında çalışan sağlık hizmetleri personel ile tabip dışı diğer personel için de esas alınacak ek ödeme oranları ise şöyle belirlendi;

Doktor Öğretim Üyesi yüzde 15, Asistan ve Araştırma Görevlisi yüzde 47, Eczası yüzde 70, Uzman Eczacı yüzde 50, Sağlık Hizmetleri yüzde 66, Lisansiyer yüzde 63, Teknik Hizmetler yüzde 63, Genel İdare Hizmetleri yüzde 89, Yardımcı Hizmetler-Din Hizmetleri yüzde 100, Tıpta Uzmanlık Mevzuatına Göre Uzman olanlar yüzde 39.

Tıpta Uzmanlık Mevzuatına Göre Uzman olanların yüzde 39 oranında ek ödeme yapılırken, Yardımcı Hizmetler-Din Hizmetleri görevlilerine yüzde 100 ek ödeme yapılacak olması dikkat çekti.