"Tüm okul ve yurtlar kamulaştırılsın, kredi borçları silinsin"

"Mücadele bugün daha da yükseltilmeli, gençlik, memleket ve kendi sorunlarına karşı yaklaşımını netleştirmeli ve bütünlüklü bir mücadele süreci açmalıdır."

Koronavirüs gölgesinde başlayacak olan yeni üniversite dönemine ilişkin öğrencilerden açıklama geldi.

TKH Gençliği ve Sosyalist Liseliler yaptığı ortak deklarasyonla, pandemi koşullarına dikkat çekerek; “Tüm Özel Okul ve Yurtlar Kamulaştırılmalıdır! Kredi Borçları Silinmelidir! Uzaktan Eğitimde Devam Eden Eşitsizlikler Son Bulmalıdır!” başlıklı bir açıklama yaptı.

Eşitsizliğe de vurgu yapılan açıklamada, “Pandemi süreciyle birlikte ise AKP iktidarının politikaları eğitim sistemini işlemez hale getirmiş, gençliğin belirsizliği ve kaygısı yükselmiş, yüz yüze eğitimde var olan eşitsizlik uzaktan eğitimde daha da yakıcı hale gelmiştir.” denildi.

“TKH Gençliği ve Sosyalist Liseliler olarak tüm üniversiteli ve liseli gençliğe çağrımız bu tabloya karşı güçlü bir yanıtla siyasal mücadelenin yükseltilmesidir!” açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Tüm Özel Okul ve Yurtlar Kamulaştırılmalıdır!

Kredi Borçları Silinmelidir!

Uzaktan Eğitimde Devam Eden Eşitsizlikler Son Bulmalıdır!

Ülkemizde eğitim ve sınav sistemi köklü sorunlardan biri olarak varlığını devam ettirmektedir. Bu sorunun temellerine bakıldığında ise karşımıza kapitalist sistemin özellikleri çıkmaktadır. Sağlık, ulaşım, barınma, toplumsal yaşamda var olan sorunların temelinde olduğu gibi, eğitim sisteminin ve gençliğin yaşadığı diğer sorunların da kapitalizmden beslendiği açığa çıkmaktadır.

Türkiye’de sermaye iktidarının yönelimleri ise bu sorunları farklılaştırmış, bugün olduğu gibi büyük krizler haline getirmiştir. AKP iktidarı ile açılan süreç, tam boy piyasalaşma ve gericileşme ekseninde gelişmiş, işçi sınıfının, gençliğin ve kadınların sorunlarını daha yakıcı hale getirmiş, sömürü, baskı ve geleceksizleştirme politikalarını arttırmıştır.

Ülkemizde eğitim alanında uygulanan politikalar, toplumsal çıkar yaklaşımından uzaklaşmış, eğitimi sermaye sınıfının kâr sağladığı bir alana dönüştürmüştür. Bu dönüşüm, aynı zamanda eğitimin içeriğinin boşaltılmasına, gericiliğin ağırlığının artmasına ve öğrenci gençlik arasındaki eşitsizliğin yükselmesine sebebiyet vermiştir.

Pandemi süreciyle birlikte ise AKP iktidarının politikaları eğitim sistemini işlemez hale getirmiş, gençliğin belirsizliği ve kaygısı yükselmiş, yüz yüze eğitimde var olan eşitsizlik uzaktan eğitimde daha da yakıcı hale gelmiştir.

Bütün bunlara rağmen liselerde ve üniversitelerde eşit, özgür ve yaşanılabilir bir ülkenin mücadelesini veren gençlik, sermaye düzeninin ve AKP’nin politikalarına boyun eğmemiş, tepkisini ve parasız, eşit eğitim kavgasını her koşulda yükseltmiştir.

Mücadele bugün daha da yükseltilmeli, gençlik, memleket ve kendi sorunlarına karşı yaklaşımını netleştirmeli ve bütünlüklü bir mücadele süreci açmalıdır.

TKH Gençliği ve Sosyalist Liseliler olarak tüm üniversiteli ve liseli gençliğe çağrımız bu tabloya karşı güçlü bir yanıtla siyasal mücadelenin yükseltilmesidir!

1. Eğitim sistemi, eğitim üretim içindir mantığından uzaklaşarak, eğitim sermaye sınıfının para kaynağıdır mantığına bürünmüştür. Bugün en büyük sorun, eğitimin özelleştirilmesi ve piyasaya açılmasıdır. Dolayısıyla eğitim sisteminin ayakları üzerine oturması yalnızca kamucu politikalarla sağlanabilir. Bu açıdan, bütün özel okullar ve yurtlar kamulaştırılmalıdır, eğitim sistemi ticarethane mantığı ile yönetilemez.

2. Kredi sistemi gençliği okurken borçlandıran, iş hayatına borçlu başlatan bir sistemdir. Eğitimin sağlıklı alınabilmesi için öğrencilerin barınma, ulaşım, materyal, yemek ihtiyaçları ücretsiz karşılanmalıdır. Kredi borçları silinmeli, kredi sistemi, eğitim sürecinin bütünü baz alınarak karşılıksız kredi şeklinde uygulanmalıdır.

3. Pandemi süreciyle birlikte eğitim sürecinin uzaktan işletilmesi eğitimdeki eşitsizliğin ve eğitimin niteliksizliğinin üzerini örtmemiştir. Uzaktan eğitim kapsamında oluşturulan EBA vb. programlar birçok öğrenci için ulaşılamaz hale gelmiş, altyapı yetersizliği gün yüzüne çıkmıştır. Eğitimin, en temel hak olarak parasız, eşit ve ulaşabilir olmasını sağlamak iktidarın görevidir. Uzaktan eğitimde yaşanan eşitsizlikler ortadan kaldırılmalıdır.

Üniversiteli ve liseli gençliği, geleceksizlik ve işsizliğin olmadığı bir düzen, eğitimin eşit, parasız ve nitelikli olduğu bir ülke için mücadeleye ve örgütlenmeye çağırıyoruz!

TKH Gençliği