'Mülakat' hukuksuzluğu yargıdan döndü

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nde (OGM) yapılan personel alımları, mülakattaki şaibe nedeniyle yargıdan döndü. Ankara, Antalya ve İzmir’deki idare mahkemeleri, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

'Mülakat' hukuksuzluğu yargıdan döndü

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından, “üst öğrenimini tamamlayan personelin görevde yükselmesi” için “2019 yılı Unvan Değişikliği Sınavı”nın sözlü mülakatı “şaibeli” olduğu gerekçesiyle tartışmaya açılmıştı.

Cumhuriyet‘ten Sena Yaşar’ın haberine göre, KPSS’de (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 90 ve üzeri puan alan çok sayıda adayın, OGM tarafından yapılan sözlü mülakatta 60’ın altında puan verilerek baraj altı bırakıldığı gündeme gelmişti.

Sınavda baraj altında kalan adaylar ve Tarım Orman-İş Sendikası, OGM’nin kararı yargıya taşıdı. Ankara 12. İdare Mahkemesi, geçen günlerde davacı H.B’nin başvurusunu karara bağladı. Mülakatta davacıya yöneltilen sorulara verilen yanıtların ve puanların gerekçelerine ilişkin kısmın boş bırakıldığına dikkat çekilen kararda, “Komisyon üyelerince takdir edilen ve yönetmelikte belirlenen başarı düzeyinin altında kalan puanların ‘veriliş gerekçelerinin’ ortaya konulmadığı anlaşılmıştır. Bu haliyle, sözlü sınavın somut bilgi ve belgeye yer verilmemek suretiyle yargı denetimi dışına çıkarıldığı anlaşıldığından, başarısız sayılma işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi. Heyet, sözlü mülakatın yeniden yapılmasını talep etti.

3 BİN 850 KİŞİ

Kararın, emsal niteliği taşıyacağını belirten Tarım Orman İş Sendikası yetkilileri, “Mülakat sonucunda göreve başlatılan bin 150 orman mühendisi ile 2 bin 700 orman muhafaza memurunun görevine son verilebilir. Bu sonuç Orman Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu hukuksuzluğun bir neticesi. Bu durum yangınla mücadelede, orman korumada ve diğer ormancılık faaliyetlerinin yürütülmesinde zafiyetler oluşturacak” uyarısında bulundu.