Millet bahçesi inşaatları salgın sürecinde de devam ediyor

TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Ankara Şubesi, “Doğal ve Kültürel Alanları Talan Etmenin Yeni Aracı ‘Millet Bahçeleri’ Oyununun Ankara Sahnesi" başlıklı bir açıklama yaptı.

Millet bahçesi inşaatları salgın sürecinde de devam ediyor

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, yerel seçim sürecinde apar topar ihaleleri yapılan millet bahçeleri projelerinin salgın sürecinde yapımının sürdüğünü bildirerek, “Millet Bahçeleri, daha organize bir rant üretim sürecinin parçası olarak lüks konut projelerine hizmet veren, ek getiri sağlayan ve satış-pazarlama unsuru olarak sunulan hukuksuzluğu tetikleyici projeler halini almıştır” sözlerini aktardı.

Açıklamada, millet bahçelerinin doğal ve kültürel alanları imara açmak için kullanılan bir araç olduğuna vurgu yapılarak şu sözler kaydedildi:

“Kentlerimiz için büyük tehdit halini alan bu projeler Ankara’da, önce yerel seçim sürecinde apar topar ihale edilmeye başlanmış, şimdi ise tam da toplumun kentten çekildiği salgın sürecinde, inşaat çalışmalarına aktif bir şekilde devam edilmektedir”

“Millet Bahçeleri projesi kirli ve tehlikeli bir oyundur. Ankara’nın yerleşim çeperlerindeki bu açık-yeşil alanlar büyük bir risk altındadır. İktidarın dayatması ile gerçekleştirilmesi planlanan bu projeler, kentimizin doğasını talan etmeyi amaçlamaktadır”

“İKTİDARIN YIKICI MUHAFAZAKAR POLİTİKALARI”

Açıklamada millet bahçesi projelerinin, doğada geri dönülmez tahribata yol açacağına ve kalıcı kamu zararlarına neden olacağına dikkat çekerek, “Ankara’da da önce Atatürk Kültür Merkezi alanı ve Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisindeki havzanın sulak alanlarını kapsayan Millet Bahçesi projelerinin öngörüldüğü açıklanmış, 2019 yerel seçimleri öncesi apar topar Mamak Üreğil Millet Bahçesi açılmıştır. Ardından Ankara’da hali hazırda bulunan birçok yeşil alanın Millet Bahçesi olarak düzenleneceği seçim propagandası olarak duyurulmuştur. Millet Bahçeleri iktidarın yıkıcı, muhafazakar ve tepeden inme politikalarının bir örneğidir” denildi.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin, “Millet Bahçeleri adı altındaki bu kirli oyunun Ankara’daki örneklerini peyderpey, detayları ile açıklamaya devam edeceğimizi ve böylesi bir örgütlü kötülüğe karşı mücadelemizi hukuksal zeminde de sürdürdüğümüzü kamuoyu ile saygıyla paylaşırız” sözlerini aktardığı açıklamada bazı satır başları şöyle:

“RANT ÜRETİMİ OLUŞTURMA ÇABASI”

“Bu alanların mevcut doğal ve kültürel değerleri ile korunması yerine ranta konu edilmesi aslında çevresi ile bütünleşecek büyük bir rant üretimini oluşturma çabasına dayanmaktadır. Sonuç olarak önerilen Millet Bahçeleri, daha organize bir rant üretim sürecinin parçası olarak lüks konut projelerine hizmet veren, ek getiri sağlayan ve satış-pazarlama unsuru olarak sunulan hukuksuzluğu tetikleyici projeler halini almıştır. Millet Bahçesi projeleri planlama meslek disiplinini hiçe sayan bir darbedir.

Millet Bahçeleri, kendi yasal zemininde bile hukuksuzdur. Herhangi bir alanın Millet Bahçesi olarak belirlenebilmesi için öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanacak ve yürürlüğe konulacak Millet Bahçeleri Rehberi’nde yer almış olması gerekmektedir. Şu ana kadar Millet Bahçeleri Rehberi ilgili bakanlık tarafından hazırlanmış ve yürürlüğe girmiş bir çalışma bulunmamaktadır. Ancak yüzden fazla millet bahçesi projesinin adı kamuoyu ile paylaşılmış durumdadır. Bu nedenle, rehber yürürlüğe girmeden herhangi bir alanın millet bahçesi olarak belirlenmesi, planlanması ve hatta inşaata başlanmış olması hukuka açıkça aykırıdır.

Ankara’nın açık ve yeşil alanlar bütüncül bir planlama anlayışı ile korunmalıdır. ‘Rant bahçeleri’ yerine, Ankara’nın açık-yeşil alanları için acil olarak bütüncül, kent ve kamu ihtiyacını gözeten üst ölçekli planlarla uyumlu, alanların doğal, kültürel ve ekolojik yapısını koruma ve geliştirme odaklı, katılımcı yöntemlerin doğru bir şekilde sağlandığı planlama ve uygulama çalışmalarına ihtiyacı bulunmaktadır.”