Mehmet Cengiz'in inşaatı mühürlendi

"Kurul kararlarının bu kadar hiçe sayıldığı bir süreç yaşanmamıştır. Ruhsatın iptalinin de geleceğini umuyorum."

Mehmet Cengiz'in inşaatı mühürlendi

AKP’ye yakınlığıyla bilinen iş insanı Mehmet Cengiz’in aldığı Üsküdar’daki Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün de bulunduğu tarihi Hüseyin Avni Paşa Korusu’nun yan parselindeki bölge sakinlerinin tepki gösterdiği inşaat durduruldu. Mahkeme Halide Edip Adıvar’ın bir dönem yaşadığı köşkün müştemilatı olarak yapılan devasa inşaat hakkında telafisi güç zararlar doğabileceğini belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Tarihi Hüseyin Avni Paşa Korusu’nun yan parselinde dikkat çeken inşaatlar yükseldiği geçen yıl ekim ayında kamuoyuna duyurmuştu. Arazide Halide Edip Adıvar’ın bir dönem yaşadığı köşk ve yanında bulunan müştemilat yeniden yapılıyordu. SİNPAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik ve damadı Fatih Kıvanç’ın üzerine görünen inşaatlar bölge sakinlerinin tepkisine yol açmıştı. Bölge sakinleri geçmişte var olmayan bir yapının imarına izin verildiğini ileri sürerek inşaata verilen ruhsatın iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, İstanbul 9. İdare Mahkemesi de mahallinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden bir karar verilinceye kadar 2577 sayılı yasanın 27. maddesi uyarınca yürütmesinin durdurulmasına 10 Şubat’ta oy birliğiyle karar verdi. 27 maddede işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralı yer alıyor.

Bölge sakinlerinin avukatı Onur Cingil, “Müştemilat yerine 2. bir kaçak binanın yapıldığı inşaatla ilgili olarak açılan davada mahkeme yürütmenin durdurulması kararı verdi. İnşaatı yapan şahıslar buraya kaçak olarak 2. bir yapı yaptı. Ayrıca projede yapılmayan ama mevcut olan 3. bir yapı daha var. Burada hem tarih hem koru hem de kent talan edilmek istenmekte. Yargıdan gelen geç karar inşaatı bitme seviyesinde getirse de hukuk mücadelesi sonrasında buranın eski hale getirilmesi mümkün” dedi. Cingil inşaatın kararın ardından mühürlendiğini söyledi.

Bölgede yaşayan mimar Aysel Can Ekşi de, “Kurul kararlarının bu kadar hiçe sayıldığı bir süreç yaşanmamıştır. Ruhsatın iptalinin de geleceğini umuyorum. Sultantepe’de kesilen ağaçların derhal yeniden kazandırılmasını diliyorum” diye konuştu.