Madencilik de Türkiye Varlık Fonu'na bağlanıyor

Türkiye Varlık Fonu, 20’ye yakın madenin çıkarılması ve işlenmesinde rol üstlenmeye hazırlanıyor. Kurulacak Maden Holding ile tüm madencilik faaliyetleri tek çatı altında toplanacak.

Madencilik de Türkiye Varlık Fonu'na bağlanıyor

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) kurulacak Maden Holding çatısı altında, 20’ye yakın madenin çıkarılması ve işlenmesinde rol üstleneceği ve tüm madencilik faaliyetlerinin tek çatı altında toplanacağı öğrenildi.

TVF, petrokimya, madencilik ve yerli kaynağa dönük enerji üretme alanlarında özel sektör ve yabancı doğrudan yatırımcı işbirliklerine dayanan sabit sermaye yatırımlarında yer alacak. Fon’a devredilen altın sahalarının işletilmesi ile birlikte, gelecek beş yıllık dönemde yıllık 100 ton altın üretimi hedeflendiği belirtiliyor.

Maden Holding, tüm madencilik faaliyetleriyle (altın, kömür, çinko, demir, bakır, alüminyum, linyit gibi madenlerin çıkarılması ve işlenmesi) ilgili şirketleri tek çatı altında toplayacak.

Sabah’tan Hazal Ateş’in haberine göre, Türkiye Varlık Fonu’nun Adana Ceyhan bölgesinde fizibilite çalışmalarını yürüttüğü petrokimya yatırım projesi için 10 milyar dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Bu projenin tamamlanmasıyla yılda 18 milyar dolarlık petrokimya ithalatının önünün kesilmesi hedefleniyor.

Fon’un bir başka projesi ise yerli kömürden elektrik üretimine yönelik olacak; bunun için büyük bir linyit yatağı olan Afşin-Elbistan C segmentini aktive etmek için çalışılıyor.

Öte yandan habere göre, yatırım eğilimleri analiz edilerek küresel yatırım pastasından daha fazla pay alabilmek için Türkiye’nin Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi hazırlanacak.