Maden ve enerji şirketlerine yeni imtiyazlar yolda

TBMM’ye sunulan torba yasa taslağında maden şirketlerinin önü daha da açılıyor. Taslakta kamuya borcu olan ve ruhsat süresi dolan şirketlere kolaylık sağlanıyor.

Maden ve enerji şirketlerine yeni imtiyazlar yolda

AKP’nin milletvekillerinin hazırladığı ve TBMM alt komisyonunda görüşmeye başlanacak torba yasa’ teklifiyle doğayı yağmalayan maden ve enerji şirketlerine yeni imtiyazlar getirilmesi öngörülüyor.

Sözkonusu Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yarın saat 11.00’den itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) alt komisyonlarında görüşülmeye başlanacak. Torba yasa usulünde sunulan teklif, enerji ve maden alanında değişiklikler yapmayı öngörüyor.

Yasa teklifiyle maden, doğalgaz ve elektrik şirketlerinin ödemeleri gereken KDV’ler, harçlar, kira bedelleri ve yapım ücretlerinden muaf tutulması sağlanıyor.

Teklifle şirketlere arazilerin bedelsiz devri ve irtifak hakkında kamu yararı aranması şartı da kaldırılıyor.

Maden kanunu, sermayenin ihtiyaçlarına göre davranan AKP iktidarı dönemi boyunca tam 23 kez değişikliğe uğradı.

ALAMOS GOLD DA YARARLANACAK

BirGün‘den Gökay Başcan’ın haberine göre, lanun teklifinin üçüncü maddesi ruhsat süreleri dolmuş, ruhsatları askıda olan şirketlere kolaylık sağlıyor. Büyük direnişlere sahne olan Kazdağları’nda 400 bin ağacı katleden Alamos Gold da bu maddeden faydalanabilecek. Ekim 2019’da ruhsat süresi dolmasına rağmen bölgeyi terk etmeyen şirket bu yasayla birlikte ruhsat yenilenene kadar faaliyetlerini sürdürebilecek.

Kanun taslağının 3.maddesinde konuya ilişkin şu ifadeler yer alıyor: “Ancak süresi içerisinde süre uzatım talebinde bulunulmuş olmak kaydı ile süre uzatım talebi değerlendirmesi tamamlanmayan ruhsat sahalarında on iki ayı geçmemek üzere Bakan onayı ile maden işletme faaliyetine izin verilebilir.”

EMO’DAN TEPKİ AÇIKLAMASI

Kanun teklifine ilişkin Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ‘Şirketlere var vatandaşa’ yok başlık yazılı açıklama yaparak tepki gösterdi. Yapılan değişikliklere ilişkin kanun teklifinin gerekçesinde ‘özel sektör yatırımlarının faaliyetlerini daha sağlık ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini temin etmek’ ifadeleri yer aldığı hatırlatılan açıklamada, “Zira çabuklaştırma, basitleştirme gerekçesi ile kamu yararının tespitine dair denetim mekanizmalarını ortadan kaldıran, kamu yararına hizmet etmeyen, sermayeyi önceleyen kamulaştırma işlemlerinin hızlı ve denetimden uzak gerçekleştirilmesini sağlamak üzere düzenlemeler yapılmak istenildiği görülmektedir” denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“‘Tüketici’ olarak tanımlanan geniş halk kesimlerine, düşük maliyetli sürekli ve kaliteli enerji sunumu gerekçede belirtilmesine rağmen, kulağa hoş gelen bu ifadelerin taslak içerisinde dişe dokunur bir karşılığı bulunmamaktadır. Enerji sektöründe kamusal kaynaklarımızın, yaşam alanlarımızın, doğal ve kültürel miraslarımızın özel şirketlerin sınırsız ve kontrolsüz talanına açılmasını önleyecek tedbirlerin alındığı, toplumsal çıkarların, halk sağlığı, çevresel koşullar ve iklim değişikliğinin gözetildiği yasal düzenlemeler TBMM’nin önceliği olmalıdır.”