Komünistlerin ABD'ye girişine yasak!

Hizmet politikası kılavuzuna göre, komünist parti veya başka herhangi bir "totaliter rejim"de kabul edilemezliği bulunan üyelerin ülkeye girişine izin verilmeyecek.

Komünistlerin ABD'ye girişine yasak!

ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi USCIS, yayımladığı hizmet politikası kılavuzuna yaptığı ek ile komünist parti üyelerinin ABD’ye göç etmesini engelledi.

Yeni ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri politika kılavuz belgesine göre, komünist parti veya başka herhangi bir “totaliter rejim”de kabul edilemezliği bulunan üyelerin ülkeye girişine izin verilmeyecek. Kılavuzda ise gerekçe olarak ABD’nin güvenliği ve güvenliğine yönelik tehditleri engellemek için ABD Kongresi tarafından kabul edilen daha geniş bir dizi yasanın bir parçası olduğunu açıkça belirtildi.

En son politika belgesinde, “aksi muaf tutulmadıkça, Komünist Parti’nin veya herhangi bir diğer totaliter partinin (veya alt bölümü veya bağlı kuruluşu) bir üyesinin, yerli veya yabancı herhangi bir göçmen adayının Amerika Birleşik Devletleri tarafından kabul edilemez olduğu” belirtildi.

‘İSTİSNA’

Belgede uygulamanın ‘istisna’ olarak 2 yıl içinde üyeliğini sonlandıranlara kadar genişletilebileceği belirtildi.

Politika kılavuzuna yapılan bu ilavenin, memurların bu kabul edilemezlik gerekçesini federal yasayla tutarlı bir şekilde yargılamasına yardımcı olacağı da belirtildi. Yeni “hizmet” politikasının Çin ile gerginliği arttıracağı düşünülüyor.

ABD’de yürürlüğe giren yeni düzenleme, ülkede 1950’li yıllara damga vuran antikomünist politikaları hatırlattı.