Komünistlerden Eskişehir'de 100. yıl açıklaması

TKH Eskişehir İl Örgütü, TKP'nin 100. yılı dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Komünistlerden Eskişehir'de 100. yıl açıklaması

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Eskişehir İl Örgütü, Türkiye Komünist Partisi’nin 100. yılı dolayısıyla basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yapılan basın açıklamasında Türkiye Komünist Partisi’nin 100 yıllık geleneğiyle Türkiye siyasetindeki yerine değinildi.

Açıklamada Türkiye sosyalist hareketinin durumuna değinilerek sosyalizmin bağımsız hattında ısrarın kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

Mevcut durum değerlendirilerek memlekette emek sömürüsünün her geçen gün arttığı, sokak ortasında kadınların can verdiği, öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim hakkının engellendiği, üniversitelerin rant alanı haline geldiği ifade edilip bu sorunlardan kurtuluşun tek yolunun sosyalist bir Cumhuriyet kurmaktan geçtiği vurgulandı.

TKH’nin basın açıklaması şöyle:

Türkiye Komünist Hareketi Eskişehir İl Örgütü olarak 100.yıl kutlamamıza dair basın açıklamasıdır. Değerli dostlar! Partimiz Türkiye Komünist Hareketi, kendini 100 yıllık komünist geleneği olan Türkiye Komünist Partisi’nin mirasçısı olarak görmekte ve yoluna bu misyonla devam etmektedir.

Yalnız partimiz kendisini sadece isim olarak değil; TKP’nin tarihsel olarak emperyalizme, gericiliğe, saltanata, hilafete ve kapitalist sömürü düzenine karşı hem teorik hem pratik bazda aldığı kararlı tavırla mirasçı olarak görmektedir. TKP’nin geleneği, eksiğiyle fazlasıyla 100 yıllık tecrübesini emektar komünistler vesilesiyle bugüne aktarabilmiştir.

Bizler bugün bu geleneği derli toplu değerlendirip işçi sınıfının öncü partisi olma kararlılığındayız. Ve eklemek istiyoruz; iddiamız zordur! Memleketin hali ve işçi sınıfından kaçan bir sol konjonktürün olduğu bir dönemde bizi eleştirenler çok olacaktır. Demokrasi diyenler olacak, sınıftan kaçanlar olacak fakat bunların hiçbiri partimizin kararlılığını ve işçi sınıfını merkeze koyan siyasetini baltalayamayacak.

Partimiz neden kendisini komünist geleneğin tek mirasçısı olarak görmektedir?

Bu başlığı biraz açmamız gerekiyor. Partimiz ne bir aydın tartışma platformu ne bir ölü kampanya partisi ne de işçi sınıfından kaçan devrimci demokrat sapmaların uğrak yeridir. Partimiz yeni bir komünist kuşağı, TKP’nin yüzyıllık geleneğinin birikimiyle yeniden yaratmaktadır. Bugün Türkiye sosyalist hareketine baktığımızda bu misyonu layıkıyla yüklenen; emperyalizme karşı yurtseverliği, gericiliğe karşı laikliği, liberal sapmalara karşı sosyalizmin bağımsız hattını savunan tek parti; partimiz Türkiye Komünist Hareketi’dir.

Bugün memleketimizin getirildiği son duruma bakıldığında 23 Cumhuriyeti’nin ilerici hiçbir kazanımının kalmadığını acı bir şekilde görmekteyiz. Emek sömürüsü her geçen gün artmakta, kadınlarımız sokak ortasında can vermekte, öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim hakkı engellenmekte, üniversiteler sermayenin rant alanına dönüşmektedir. Bütün bu sorunları kökünden kazıyacak olan tek yol Sosyalist bir Cumhuriyet’in kurulmasından geçmektedir. Partimiz, bu Sosyalist Cumhuriyeti kurmak için gerekli olan kararlılığı kendisinde görmekte ve yoluna devam etmektedir.

Partimiz Mustafa Suphilerin, Denizlerin, Zehra Kosova’nın, Şoför İdris’in, Behice Boran’ın, Nazım Hikmet’in, Suat Derviş’in sayısız mücadeleler vererek yükselttiği sosyalizmin kızıl bayrağını devralmış, yeni bir sosyalist kuşak yaratmayı ve bu bayrağı ileriye taşımayı görev edinmiştir.

Biz bugün geçmişte olduğu gibi zor ama gerçek olanı tercih ediyoruz. Biliyoruz ki siyasi mücadele ideolojiden kopuk bir biçimde yürütülemez. Bu yüzden işçi sınıfı siyasetini merkeze koyuyoruz.

Yaratacağımız kuşağın da öncü işçilerden, emekçi kadınlardan, ilerici gençlerden, onurlu aydınlardan oluşacağını açıkça ifade ediyoruz.

Bu vesileyle 10 Eylül 1920’de başlayan yolculuğun 100.yılında hala ve aynı arzu ile mücadelemize devam ettiğimizi ifade ediyor Türkiye Komünist Partisi’nin 100.yılını gururlu ve onurlu bir biçimde kutluyoruz.

Yaşasın Türkiye Komünist Partisi!

Yaşasın Türkiye Komünist Hareketi!

Yaşasın işçi sınıfının öncü partisi!