Komünistler 100. Yıl Komiteleri'nde buluşuyor

Türkiye Komünist Hareketi'nin (TKH) yaptığı yazılı açıklamada, "100 yaşında olan Partimiz, 100. yaşını onurlu tarihine yakışır bir biçimde kutlayacaktır!" denildi.

Komünistler 100. Yıl Komiteleri'nde buluşuyor

Ülkenin en köklü partisi Türkiye Komünist Partisi 100. yaşına yaklaşıyor. Komünistler bu anlamlı gün için 100. Yıl Komiteleri’nde buluşma çağrısı yaptı.

Türkiye Komünist Hareketi’nin (TKH) yaptığı yazılı açıklamada, “100 yaşında olan Partimiz, 100. yaşını onurlu tarihine yakışır bir biçimde kutlayacaktır!” denildi.

Açıklamada ayrıca “Bugün yeni bir mücadele dönemi başlatılmalıdır! Hem ülkemizin kurtuluşu hem de Partimizin yeni bir atılımı için! 100. yıl önce temelleri atılan Partimiz, büyüyor, savaşıyor! Bu Gelenek sürüyor!” ifadelerine yer verildi.

İşte TKH’den yapılan açıklama:

“Türkiye’nin en köklü Partisi 100 yaşında!

100. Yıl Komiteleri’nde buluşmaya çağırıyoruz!

Temelleri 1920 yılında Mustafa Suphi ve yoldaşları tarafından atılan Türkiye’nin en köklü partisi, partimiz Türkiye Komünist Partisi’nin 100. yaşını kutluyoruz.

Burjuvazinin bütün baskı ve yasaklamalarına rağmen 100 yıldır işçi sınıfının eşitlik ve özgürlük mücadelesini onurla sürdürüyoruz!

Partimizin tarihi ülkemizin eşitlik, özgürlük ve kardeşlik kavgasının tarihidir!

Partimizin tarihi ülkemizin ilericilik mücadelesinin tarihidir!

Partimizin tarihi ülkemizin emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesinin tarihidir!

Partimizin tarihi işçilerin burjuvaziye karşı iktidar mücadelesinin tarihidir!

TKP, 100 yıl önce, ülke emperyalist işgal ve saltanat sultası altında iken kuruldu. 100 yıl sonra bugün, ülkemiz insanları ne yazık ki egemen sınıfların dayattığı işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik politikaları ile ezilmekte yine ülkemiz emperyalizme bağımlı, saltanat dönemine benzer anti-demokratik istibdat rejimiyle yönetilmektedir.

Bugün, tüm dünyada emperyalist-kapitalist sistemin yeni-liberal, küreselci politikaları çökmüş durumda. İşçi sınıfının, geniş emekçi kitlelerinin geleceğe dönük istemleri kamuculuk ve sosyalizmde somutlanıyor.

Bugün yeni bir mücadele dönemi başlatılmalıdır! Hem ülkemizin kurtuluşu hem de Partimizin yeni bir atılımı için!

100. yıl önce temelleri atılan Partimiz, büyüyor, savaşıyor! Bu Gelenek sürüyor!

Geleneğimizin geleceğimiz olduğunu biliyoruz. Geleneği geleceğe taşımak, bu geleneği büyütmek ve yeni bir mücadele dönemini başlatmak için dostlarımızı, emektar komünistleri, tarihsel partilileri 100.Yıl Komitelerinde buluşmaya çağırıyoruz!

TKP’nin yüz yıllık mücadele geleneğinden aldığımız güçle geleceğe yürüdüğümüz bugünlerde TKH olarak, mücadeleyi zenginleştirmek, geliştirmek ve yeni kuşaklara taşıyabilmek için emektar komünistleri, tarihsel partilileri, yoldaşlarımızı 100. Yıl Komiteleri’nde buluşmaya çağırıyoruz!

100 yaşında olan Partimiz, 100. yaşını onurlu tarihine yakışır bir biçimde kutlayacaktır!

Türkiye Komünist Hareketi