Komünist Gençlerden broşür: Üniversite Çöküşte, Yeni Bir Üniversite Ellerimizde

TKH Gençliği'nin yeni broşürü "Üniversite Çöküşte, Yeni Bir Üniversite Ellerimizde" çıktı.

Komünist Gençlerden broşür: Üniversite Çöküşte, Yeni Bir Üniversite Ellerimizde

Türkiye Komünist Hareketi Gençliği, “Üniversite Çöküşte, Yeni Bir Üniversite Ellerimizde” başlıklı broşür çıkardı. Yeni döneme başlarken üniversitelerdeki mücadeleyi yükseltmeye kararlı olan komünist gençler, bunun bir aracı olarak çıkardıkları broşürde “Gerici ve Piyasacı Dönüşümün Etkisinde Üniversiteler”, “Eğitim Sistemi Nereye Gidiyor?”, “Neden Parasız ve Eşit Eğitim İstiyoruz” gibi başlıklara yer verdiler. Sosyalist ülkelerdeki eğitim modellerine de değinen broşür, üniversite öğrencilerine yönelik mücadele çağrısıyla sonlanıyor.

“MÜCADELE PARTİYLE VERİLİRSE YARINA BİRİKİM DEVREDEBİLİR”

Komünistlerin sıra arkadaşlarına yaptıkları çağrıda, “Mücadele bilimle, felsefeyle, kültürle, sanatla, siyasal kimlikle, devrimci bir iradeyle, örgütlü, yani adlı adınca Partiyle verildiğinde yarına bir birikim devredebilir” ifadeleri yer alıyor. Türkiye Komünist Hareketi Gençliği, örgütlü bir sosyalizm mücadelesinin öneminin altını bir kere daha çiziyor, “gençlik Partiye!” diyor.

Broşürün arka kapağında ise Rıfat Ilgaz tarafından yazılan Hababam Sınıfı’ndan bir replik yer alıyor.

“Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı. Öğrenmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur.

Yaşamayı, mücadele etmeyi, doğa ile savaşmayı öğrenirsiniz. Bilgili olmayı, en önemlisi kendinize karşı saygıyı öğrenirsiniz. Bu saydıklarım eğer bir okulda yoksa, orada sadece bir taş yığını vardır.”