Kısa vadeli dış borç temmuz ayında 128,4 milyar TL

Kısa vadeli dış borç stoku 2019 sonuna göre temmuz ayında yüzde 4.2 artarak 128.4 milyar TL oldu.

Kısa vadeli dış borç temmuz ayında 128,4 milyar TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Temmuz 2020 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, temmuzda 2019 sonuna kıyasla yüzde 4,2 artarak 128,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,2 artışla 56,7 milyar dolara çıkarken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12,3 azalışla 51,5 milyar dolara indi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 sonuna göre yüzde 10,2 artarak 8,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,9 yükselerek 21,5 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 18,7 azalarak 11,1 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 15 artarak 15,7 milyar dolara yükseldi.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, temmuzda 2019 sonuna göre yüzde 8,9 azalarak 46,1 milyar dolara geriledi.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 80,9 MİLYAR DOLAR

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu, temmuzda 2019 sonuna kıyasla yüzde 9,6 artarak 27,4 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 10 azalarak 80,9 milyar dolara indi.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 23,9 artarak 56,2 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 7,5 azalarak 71,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yılın sonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları temmuzda yüzde 368,7 artarak 314 milyon dolara yükselirken, aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 217 milyon dolar oldu.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ STOKUNUN YÜZDE 41,6’SI DOLAR

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 41,6’sı dolar, yüzde 29,2’si euro, yüzde 13,2’si TL ve yüzde 16’sı diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 176,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 15,9 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,9, Merkez Bankası’nın yüzde 11,4, özel sektörün ise yüzde 64,7 paya sahip olduğu görüldü.