Kalamış, Gökçeada, Taşucu ve Güllük limanları özelleştiriliyor

AKP'nin özelleştirme 'ajanda'sında yeni hedefinin, daha önce yeterli teklif alamadığı için özelleştiremediği limanları elden çıkartmak olduğu öğrenildi.

Kalamış, Gökçeada, Taşucu ve Güllük limanları özelleştiriliyor

1986’dan bu yana yapılan özelleştirmelerin toplamda yüzde 90’ından fazlasına imza atan AKP iktidarının 2020 özelleştirme hedefini, henüz hayata geçiremediği liman özelleştirmeleri oluşturuyor.

2019 yılında çok sayıda taşınmazı özelleştiren Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın “faaliyet raporu”nda gelecek hedefleri anlatıldı. Buna göre, “etkin bir piyasa mekanizması oluşturma” hedefiyle özeleştirme çalışmalarını sürdüreceği bildirilen idare, portföyünde bulunan şirket ve varlıkları özelleştirecek, bu portföye yenilerini ekleyecek.

Limanların işletme hakkı devri yöntemiyle özelleştirilmesinin ana limancılık politikası olarak benimsendiği ifade edilen rapora göre, daha önce iptal edilen ya da yeterli teklif alınamadığı için tamamlanamayan ihaleler bu yıl gerçekleştirilecek.

Raporda özelleştirilecek limanlarla ilgili süreçler şöyle ifade edildi:

-Güllük İskelesi: Muğla Milas’taki limanın 45 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmeleri 2017’de gerçekleştirildi. Ancak ihale, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile iptal edildi.

-Taşucu Limanı ve Liman Geri Sahası: Mersin’deki limanın 36 yıl süreyle ‘İşletme Hakkının Verilmesi’ ve geri sahasının ‘satış’ yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesine yönelik 2018’den itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkıldı. Yeterli teklif alınamadığından ihale iptal edildi.

-Fenerbahçe – Kalamış Yat Limanı: 36 yıl süre ve işletme hakkının verilmesi yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik ihale ilanı 2017’de yayımlanarak ihaleye çıkıldı. Son teklif verme tarihi itibarı ile teklif alınamadı.

-Çanakkale Gökçeada Kuzu Limanı: Gökçeada’da deniz turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi gerekçesiyle yat ve yolcu limanı şeklinde yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan imar planları 2017’de yürürlüğe girdi. 36 yıl süre ve işletme hakkının verilmesi yöntemi ile özelleştirilmesine yönelik ihale ilanı 2018’de tarihinde yayımlanarak ihaleye çıkıldı. Yeterli teklif alınamadığından ihale iptal edildi.