İzmir'de 'cemevlerine ibadethane statüsü' AKP'li üyelerin ret oyuna rağmen kabul edildi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ,cemevlerinin imar planlarına ibadethane statüsünde işlenmesi kararı, MHP ve AKP’nin karşı çıkmasına rağmen kabul edildi. MHP'li Osman Mert evet oyu verdi.

İzmir'de 'cemevlerine ibadethane statüsü' AKP'li üyelerin ret oyuna rağmen kabul edildi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, cemevlerinin imar planlarına ibadethane statüsünde işlenmesi, AKP’li üyelerin karşı çıkmasına rağmen kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, cemevlerinin ibadethane sayılmasına ilişkin kararı kabul etti.

AKP YENİDEN KOMİSYONA GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ

Cemevlerinin ibadethane statüsünün imar planlarına işlenmesi konusu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin aralık ayı toplantısında gündeme gelmiş, öneri, hukuk ve imar komisyonlarına sevk edilmişti.

Komisyondaki görüşmelerde AKP’li meclis üyeleri “Cemevlerini ibadethane olarak görme yetkisi belediyede değil. Bunun için de yasal bir düzenleme yapılması lazım” diyerek karşı çıkmasına rağmen kabul edilmişti.

Hukuk ve İmar Komisyonlarının raporu Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gündeme geldi. AKP’li üyeler, karara yine karşı çıkarak daha kapsamlı bir şekilde görüşülmesi için yeniden komisyona gönderilmesini istedi.

AİHM KARARI VE İHS GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Ancak CHP’li üyeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca her kesimin kendi ibadethanesinin neresi olacağına kendisinin karar verebileceği ni vurguladı.

Öneri komisyona gönderilmeden oya sunuldu. Oylamada CHP’li üyelerin oyuyla kabul edildi. MHP’li üye Osman Mert ‘evet oyu verdi.

AKP ve MHP’l i meclis üyeleri ise ‘hayır’ oyu kullandı. Böylece İzmir’de Cemevleri ibadethane statüsüne kavuşmuş oldu.