İstanbul'da üniversite öğrencileri "Kadın ve Sosyalizm" panelinde buluştu

Sosyalist Düşünce Toplulukları tarafından düzenlenen "Kadın ve Sosyalizm" paneli, Doç. Dr. Sibel Özbudun ve İKD GYK üyesi Hande Durna'nın katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti.

İstanbul'da üniversite öğrencileri

Sosyalist Düşünce Toplulukları Doç. Dr. Sibel Özbudun ve İKD GYK üyesi Hande Durna’nın katılımıyla İstanbul’da “Kadın ve Sosyalizm” paneli gerçekleştirdi.

İstanbul’daki birçok üniversiteden öğrencilerin katıldığı panelin açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Sibel Özbudun, kadın erkek ilişkisinin toplumsal açıdan köklerine değindi. Özbudun; Kadının toplumsal rolünün tarih boyunca nasıl değiştiğini ve bu rol üzerinden şekillenen aile yapılarının özelliklerini anlatırken aynı zamanda kadın sorununa sınıfsal bakışın üzerinde durdu. Kadın sorunu ve üretim ilişkileri arasındaki ilişkinin incelendiği bölüm ilgi ile karşılandı.

Diğer bir konuşmacı olan İKD GYK üyesi Hande Durna ise kadın sorununda yöntem konusuna değinirken, günümüzde kadın sorununun çözümlenmesi ve kadın sorununa dair yaklaşımları ele aldı.

Türkiye’de kadınların sorunları ve çözümüne dair yapılan tartışmaların incelendiği bölümün bitmesinin ardından panel soru cevap bölümü ile devam etti.

Birçok üniversite öğrencisinin sorusunun cevaplandığı panelde İstanbul Üniversitesi’nde çıkan Sansür’e Karşı Fanzin, Kuvve, Altyapı ve Üstyapı fanzinleri ile “Sosyalist Gelecek” bülteni ve TKH Gençliği tarafından yayımlanan “Üniversite Çöküşte! Yeni Bir Üniversite Ellerimizde!” broşürü de yer aldı.