İstanbul'da her 5 işçiden en az 1'i sigortasız çalışıyor

İstanbul İstatistik Ofisi'nin SGK ve TÜİK'ten derlediği verilere göre şehirde 1.3 milyon kişi sigortasız çalışıyor.

İstanbul'da her 5 işçiden en az 1'i sigortasız çalışıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul İstatistik Ofisi 1 Mayıs vesilesiyle TÜİK ve SGK verilerinden yararlanarak şehirdeki çalışan verilerini yayımladı. Buna göre 2020 Şubat ayı itibarıyla Türkiye’de sigortalı işçi sayısı, (4A’ya tabi zorunlu sigortalılar) 14 milyon 211 bin 588 iken, İstanbul’da 4 milyon 137 bin 618. Yani Türkiye’deki 100 işçinin 29’u İstanbul’da çalışıyor.

Yüzde 22,2 kayıt dışı çalışıyor

2019 sonu itibarıyla ise İstanbul’da çalışanların yüzde 22.2’si kayıt dışı çalışıyor. Bu oran İstanbul’da çalışan toplam 5.78 milyon kişiden 1.3 milyonunun sigortasız çalıştığı anlamına geliyor.

ERKEK ÇALIŞAN DAHA FAZLA

2019 yılsonu itibariyle İstanbul’da çalışanların yüzde 69’u erkek, yüzde 31’i kadınlardan oluşuyor. Çalışanlar içinde en yüksek paya 35-54 yaş grubu sahip. Çalışanların yüzde 4.7’si 15-19, yüzde 10.6’sı 20-24, yüzde 29.4’ü 25-34, yüzde 47.3’ü 35-54 yaş grubunda yer alırken, yüzde 8’i 55 yaş üzerinde.

İstanbul’da çalışan 100 kişiden 67’si hizmet sektöründe iken, 32’si sanayi, 1’i ise tarımda istihdam edildi. Çalışanların yüzde 81’i ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, yüzde 17’si kendi hesabına veya işveren olarak çalışıyor. Geriye kalan yüzde 2’lik kesim ise ücretsiz aile işçisi.

ORTALAMA KAZANÇ 163 TL

2020 Şubat ayı verilerine göre İstanbul’da günlük ortalama kazanç ise 163.17 TL olarak tespit edildi. Yılın aynı döneminde günlük ortalama kazanç erkeklerde 165.52 TL iken, kadınlarda 158,48 TL olarak gözlendi.

Kamuda yer alan işçilerde günlük ortalama kazanç 180.87 TL iken, özel sektördeki işçilerde bu rakam 162.05 TL.