İstanbul Barosu Genel Kuruluna engelleme

Genel Kurul toplantısı engellenen avukatlar, bugün saat 14.00'te İstanbul Barosu önünde buluşma kararı aldı.

İstanbul Barosu Genel Kuruluna engelleme

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile etkinlik ve eylemler yasaklanmıştı. Bu kapsamda baroların gerçekleştireceği genel kurullar da iptal edilmek istenilmişti.

Hukuk örgütleri ise ertelenmek istenen genel kurula sahip çıkma çağrısı yapmıştı.

Avukatlar bugün saat 11:00’de Haliç Kültür Merkezi önünde buluştu.

Polisin İçişleri Bakanlığı’nın genelgesini gerekçe göstererek Genel Kurul toplantısını gerçekleştirmek üzere kongre merkezine girmek isteyen avukatları engellemesi üzerine hukuk kurumları bir basın açıklaması düzenledi. Kurumlar, hukuksuz engellemeyi ise tutanak altına aldılar.

Avukat Hakları Grubu, Avukat Hareketi, Avukatlar Sendikası, Çağdaş Avukatlar Grubu, Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, Demokrasi için Hukukçular, Hukuk Hareketi Platformu, Hukukta Sol Tavır Derneği, Kartal Hukukçular Derneği, Katılımcı Avukatlar, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar ve Özgürlük için Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi’nin imzaladığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“BAROLARIN BAĞIMSIZLIĞINA, GENEL KURULUMUZA SAHİP ÇIKIYORUZ!”

“Bugün, yargının kurucu unsuru, “bağımsız savunmayı serbestçe temsil eden” avukatlar olarak meslek örgütümüz Baroların genel kurullarının, hukuk ve yasa tanımaz yönetim anlayışı ile engellenmesi nedeniyle buradayız.

İçişleri Bakanlığının 2 Ekim 2020 tarihli genelgesi ile, pandemi gerekçe gösterilerek, Baro genel kurullarının 1 Aralık tarihine kadar erteleneceği duyurulmuştur. Aynı gün, Beyoğlu 1. İlçe Seçim Kurulu aynı gerekçe ile İstanbul Barosu genel kurulunun İPTALİ kararı vermiştir.

Baro genel kurullarını erteleme ve iptal kararları; avukatların örgütlenme, seçme ve seçilme haklarına müdahale olduğu kadar, Baroların ve avukatın bağımsızlığının yok edilerek; esasta savunma hakkının ve yürütmenin yargı eliyle denetlenmesinin ayakta kalan dayanaklarının da çökertilmesi girişimidir. Böylece kuvvetler ayrılığı ilkesinin tüm kırıntılarının yok edilerek, hukuk ile sınırlanmamış bir keyfilik rejiminin önündeki tüm engeller ortadan kaldırılmak istenmektedir.

Baro genel kurullarına müdahelenin amacı açıktır. Avukatların ve Baroların sözünün polis zoru ile engellendiği bir zeminde, çoklu Baroların kurulması ve Türkiye Barolar Birliğinde, avukatların nispi temsili ilkesini değiştiren yasa değişikliği yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi üzerinde baskı kurularak, Anayasaya aykırı yasanın tasdiki sağlanmıştır. Ancak, tüm iktidar olanaklarına, teşviklerine ve özellikle kamu avukatlarının baskıyla yönlendirilmesine rağmen, AVUKATLAR yandaş barolara rağbet etmemiştir. Yandaş barolara zaman kazandırılmak istenmektedir.

Siyasi partilerin, sendikaların kongrelerine, mitinglerine, metrobüs-metro yolculuklarına, okulların açılmasına, fabrikaların çalışmasına engel olmayan Covid 19 virüsünün sadece Baro genel kurullarında pandemi riski yarattığı iddiasının bilimsel bir izahı yoktur. Hıfzısıhha Meclisleri, halk sağlığıyla ilgisiz, siyasi iktidarın ihtiyaçları doğrultusunda kararlar vermektedir. Kaldı ki, salgın tedbirlerine dair sadece kılavuz kararlar alma yetkisi olan bu kurulların, Anayasa ile kurulan Baroların organlarına müdahale etme, genel kurullarına ilişkin kanun hükmünü ortadan kaldırma veya değiştirme yetkisi yoktur.

298 sayılı Kanun ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve YSK’nın 2008 yılında verdiği bir ilke kararı uyarınca, İlçe Seçim Kurullarının, meslek kuruluşlarının genel kurullarına dair bir erteleme ve iptal yetkisi yoktur. İlçe Seçim Kurullarının tek yetkisi oylama işlemine nezaret etmekten ibarettir. İlçe Seçim Kurullarının görev ve yetki gasbı niteliğindeki Baro genel kurullarını iptale/ertelemeye dair kararları ile, İçişleri Bakanlığının kanuna aykırı genelgesine meşruiyet kazandırılması mümkün değildir.

Avukatlık Kanunu geçici 23. madde hükmü, Ekim ayının ilk haftası Baro genel kurullarının tamamlanmasını zorunlu kılmaktadır. Genelge, İl Hıfzısıhha Meclisi veya İlçe Seçim Kurullarının kanun hükmünü geçersiz kılma veya değiştirme gücü yoktur. Normlar hiyerarşisi ve kuvvetler ayrılığı ilkesi gereği, bir yasa hükmünü sadece yasama meclisi değiştirebilir.

İstanbul Barosu, 12 Eylül askeri darbesinin karanlığına karşı hak ve özgürlükler, demokrasi ve hukuk devleti için mücadele geleneğine sahip, bugün için 47.000 üyesi olan bir barodur. Bugün de İstanbul Barosunun üyesi avukatlar, hukuk kurumları ve Baro seçim grupları olarak, bu onurlu geleneği sürdürmeye kararlıyız.

Bugün bizler, Anayasa ve yasaların rafa kaldırıldığı, hukuki güvenlik hakkı ve hukuk devleti ilkesinin ilga edildiği, kuralsızlığın kural haline getirildiği bir hukuksuzluğu tespit etmek için buradayız. Barolara, avukata ve savunmaya yönelik nereden ve kimden gelirse gelsin her türlü darbeci, hukuk ve yasa tanımaz müdahaleye karşı mücadeleye devam edeceğiz.

Tüm meslektaşlarımızı ve baro yönetimlerini, Baroların bağımsızlığına yönelik bu kanunsuz müdahaleye karşı ortak tutum almaya çağırıyoruz.

Avukat Hakları Grubu /Avukat Hareketi / Avukatlar Sendikası / Çağdaş Avukatlar Grubu/
Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi/ Demokrasi İçin Hukukçular /
Hukuk Hareketi Platformu / Hukukta Sol Tavır Derneği / Kartal Hukukçular Derneği
Katılımcı Avukatlar/ Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi
Özgürlükçü Demokrat Avukatlar /Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi”

Haliç Kongre Merkezi önüne çağrı yapan hukuk örgütleri, genel kurul koşulları sağlanmazsa 14:00’te İstanbul Barosu önünde olacaklarını ifade ettiler.

Engellemeye ilişkin ise bir tutanak tutuldu:

AVUKATLAR İSTANBUL BAROSU ÖNÜNDE

Genel Kurul yapmaları keyfi bir biçimde engellenen avukatlar 14.00’te İstanbul Barosu önünde toplandı.

Hukuk kurumları adına ortak açıklamayı Avukatlar Hareketi Genel Başkanı Selin Aksoy okudu:

Avukatlar Sendikası Genel Başkanı Selin Aksoy ortak basın açıklamasını okudu:

Genel Kurul yapmaları engellenen avukatlar İstanbul Barosu önünde!Avukatlar Sendikası Genel Başkanı Selin Aksoy ortak basın açıklamasını okudu:https://gazetemanifesto.com/2020/istanbul-barosu-genel-kuruluna-engelleme-391453/

Gepostet von Gazete Manifesto am Samstag, 10. Oktober 2020