İstanbul Barosu Başkanı: Böyle adli yıl açılışı olmaz

Durakoğlu, “Böyle bir adli yıl açılışı olmaz. Olmayacağı için de gerçekle ilgisi olmayan şeyleri konuşuyoruz” dedi.

İstanbul Barosu Başkanı: Böyle adli yıl açılışı olmaz

Beştepe’deki Adli Yıl açılışı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eleştirdiği İstanbul Barosu’nun Başkanı Mehmet Durakoğlu, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınına katıldı.  Durakoğlu adli yıl açılışına ilişkin şunları kaydetti:

“Hakimi nasıl ki KHK ile görevinden atabiliyorsam ya da HSK ile atabiliyorsam avukatı da mesleğinden atabilmeliyim gibi bir yaklaşım. Savunma hakkını yok eden bir gerçekliktir. Savunma hakkını yok ettiğiniz zaman özellikle de adil yargılanma hakkından söz edebilmeniz mümkün olmaz. Hukuk devleti açısından, yargı bağımsızlığı açısından vahamet arz eden bir durum. Cumhurbaşkanının zihninde farklı bir avukatlık tahayyülü var. Avukatlık tahayyülü pratikte hukuk devleti olduğunu iddia eden ya da iddiası karşısında o iddiayı hak eden konumda bulunan ülkeler için geçerli bir tahayyül değil.

Adli yılın Külliyede açılıyor olması geçmişte yapılan ve aslından hata olduğunu herkesin kabul ettiğini düşündüğüm böyle bir tablonun bu yılda tekrarlanıyor olmasını çok anlamlı buluyorum. 2017 Yılının Nisan ayında getirilen sistemin ifade ettiği anlamı değerlendirirsek özellikle kuvvetler ayrılığının ortadan kalmış olmasının doğurduğu sonuçlar bizim açımızdan özenle değerlendirilmesi gereken sonuçlardır. Yargıtay bu tavrı göstermiyor maalesef. Öyle bir noktadayız ki yürütme, yargıyı baskı altına almış Anayasanın 104. Maddesi gereği yürütmenin başı olarak görünen Cumhurbaşkanının bulunduğu külliyede yargı yılının açılışı yapılıyor. Bizde bu ülkede kuvvetler ayrılığından söz ediyoruz. Psikolojik baskının doğal sonucudur orada yapılmış olması. Cumhurbaşkanları eskiden adli yıl açılışında konuşmaz sadece dinlerdi. Bu sonuçlar ortadayken yürütmenin yargı üzerinde ciddi bir baskısı var iken bunun neredeyse tasvip edilmiş olması anlamına gelebilecek böyle bir düzenleme karşısında tavır göstermemiz gerekirdi ama Yargıtay bu tavrı göstermiyor maalesef.

Yargıtay başkanı konuşur, barolar birliği başkanı konuşurdu. O meşhur tartışmadan sonra bu noktaya geldik. Böyle adli yıl açılışı olmaz. Olmayacağı için de gerçekle ilgisi olmayan şeyler konuşuyoruz. Sanki bu ülkede yargı bağımsızmış gibi, sanki gerçekten de hukuk devleti varmış gibi küçük sorunlarla uğraşan konumdayız ve asıl sıkıntımız bu.”