"İnsanca bir yaşam kurulur, sınıf tavrını gösterirse"

Sınıf Tavrı bir çağrı yayınlayarak emekçileri Sınıf Tavrı'na katılmaya ve bu devranı değiştirmeye çağırdı.

Yoksulluğa, işsizliğe, örgütsüzlüğe, hukuksuzluğa, kuralsızlığa, güvencesizliğe ve adaletsizliğe mahkum edilmiş emekçilerin mücadele örgütü Sınıf Tavrı “İnsanca bir yaşam kurulur, sınıf tavrını gösterirse!” başlığıyla bir çağrı yayınlayarak emekçileri Sınıf Tavrı’na katılmaya ve bu devranı değiştirmeye çağırdı.

Sınıf Tavrı kuruluş manifestosunda şu ifadelere yer vermişti;

Türkiye’de işçi sınıfın yeniden ayağa kalkması ve sendikaların yeniden örgütlenmesi için vakit kaybedilmemelidir. Yeni bir sınıf hareketi ve yeni bir sendikal hareket, işçi sınıfının on yıllardır biriktirdiği deneyim ve yaratmış olduğu değerlerle yeniden ayağa kalkmalıdır. Bugün gerek sınıfın siyasal arayışı gerekse sendikal hareketin yeniden örgütlenmesi ihtiyacı nesnel bir boşluk yaratmaktadır. Bizler, sınıfın tavrını hem ülke siyasetinde, hem sendikalarda hem de işyerlerinde ortaya koyma iradesi gösterenler, SINIF TAVRI hareketi adıyla yola çıkıyoruz.