İnşaat işçilerinden koronavirüs çağrısı: Taleplerimiz yerine getirilsin

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İyi-Sen), koronavirüs salgınına karşı önlem alınması adına inşaat işçilerinin taleplerini açıkladı.

İnşaat işçilerinden koronavirüs çağrısı: Taleplerimiz yerine getirilsin

İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İyi-Sen), koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı inşaat işçilerinin taleplerinin yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

İyi-Sen’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ”İnşaat işçilerinin canı patronlar tarafından hiçe sayılmaktadır. Hiçbir önlem alınmadan yüzlerce inşaat işçisi kölelik koşullarında salgın tehdidiyle çalışmaya devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

İnşaat işçilerinin taleplerine yer verilen açıklamada ”Tüm emekçiler, tüm haklarını öğrenmek ve hukuki ve fiili mücadele etmek için sendikamızı arayabilirler” denildi.

Sendikanın ”Koronavirüs salgınına karşı taleplerimiz yerine getirilmelidir!” başlıklı açıklaması şöyle:

”Türkiye’de koronavirüs (Covid 19) salgınının yayılma hızı giderek artıyor. Salgın, her geçen gün daha fazla insanı etkiliyor. İktidar tüm toplumun salgına karşı evinde kalmasını önerirken şantiyelerde işçiler hiçbir önlem alınmadan çalışmaya, yemekhanelerde birlikte yemek yemeğe ve kamp alanlarında kalmaya devam ediyor.

Türkiye’de inşaat patronları inşaat işçilerine çalışırken kişisel koruyucu malzemeleri temin etmeyi maliyet olarak görürken her yıl yüzlerce inşaat işçisi gerekli önlemler alınmadığı için şantiyelerde ölürken patronların koronavirüs’e karşı gerekli önlem almayacağı aşikardır.

İnşaat işçilerinin canı patronlar tarafından hiçe sayılmaktadır. Hiçbir önlem alınmadan yüzlerce inşaat işçisi kölelik koşullarında salgın tehdidiyle çalışmaya devam etmektedir.

Sendikamız koronavirüs’e karşı inşaat işçilerinin sağlının ve haklarının korunması için acilen şu taleplerin yerine getirilmesini talep etmektedir.

1) Zorunlu olarak durdurulan ya da “maliyetlerin artması” nedeniyle işten çıkartma kabul edilemez. Yasaların ön gördüğü üzere, salgın vb. durumlar “olağanüstü” sayılması gerekmektedir. Olağanüstü dönemlerde “işten çıkartılma” yasaklanmalıdır. Zorla işten çıkartılan tüm emekçiler, tüm haklarını öğrenmek ve hukuki ve fiili mücadele etmek için sendikamızı arayabilirler.

2)Salgın tehdidi nedeniyle, zorunlu olarak kapatılan işletmelerde “ücretsiz izin uygulaması” ya da “izinlerin yıllık izinlerden düşülmesi” hem yasal olarak, hem de meşru olarak kabul edilemez. Salgın türü “mucbir sebeplerin” meydana geldiği durumlarda “ücretli izin” uygulaması zorunlu kılınmalıdır.

3) Salgın tehdidine karşı alınan tedbirlerden kaynaklı olarak yaşanan daralma sebep gösterilerek işçilerin ücretlerinin ödenmemesi mazur görülemez. Önlem süresi boyunca ücretli izine ayrılan işçilerin ücretleri “zorunlu sebepler” nedeniyle ödenememesi halinde, İşsizlik Fonu ve Ücret Garanti Fonunda biriken fonlar işçilerin ücreti için kullanılmalıdır.

4) Salgın tehdidi, aynı zamanda bir işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunudur. Şantiyelerde iş güvenliğini şantiyede çalışan işçilerin ve iş kollunda faaliyet gösteren sendikalar tarafından oluşturulacak bir komite tarafından denetlenme ve yaptırım yetkisi verilmelidir. Gerekli önlemlerin alınmadığı tespit edilen şantiyelerde çalışma durdurulmalı işçiler ücretli izne çıkarılmalıdır.

5) Şantiyelerde salgın tehdidiyle karşı karşıya kalan tüm işçilerin ücretsiz sağlık taraması ve kontrolleri ivedilikle başlamalıdır. Kronik rahatsızlığı olan ve elli yaşın üzerindeki işçilere ücretli izin verilmelidir. Bu talepler derhal yerine getirilmelidir.”