İnfaz düzenlemesi Meclise sunuldu

AKP ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

İnfaz düzenlemesi Meclise sunuldu

AKP ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. 90 bin kişinin cezaevlerinden çıkması beklenen düzenlemede tepkilerin ardından komisyonda teklife dahil edildiği belirtilen cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet kapsam dışı tutuldu.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan infaz kanun teklifiyle ilgili Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Özkan, infaz düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır” dedi.

Özkan’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“2018 yılı Eylül ayında MHP tarafından Meclise verilen kanun teklifi üzerine kamuoyunun gündemine gelen ve AK Parti Grubu tarafından da uzun süredir üzerinde çalışılan Kanun Teklifi bugün itibarıyla tekemmül etmiş ve TBMM Başkanlığına sunulmuştur.

Başta İnfaz Kanunu olmak üzere 11 farklı kanunda değişiklik içeren 70 maddelik bu teklifi hazırladık.

Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır.

Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir.

Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek herkese maktu bir yıl uygulama yerine ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama öngörülmektedir.”

CEZAEVİNDE GEÇİRİLECEK SÜRE

“Ceza infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler yeniden belirlenmektedir. Koşullu salıverilme oranı kural olarak yarıya indirilmektedir. Uyuşturucu ticareti ve cinsel istismar suçları ile terör suçlarında kesinlikle bir indirim söz konusu olmayacaktır. Bu suçlar bakımından 3/4’lük koşullu salıverilme oranı korunmaktadır. Kasten öldürme suçu bakımından da herhangi bir indirim yapılmamaktadır.”

DENETİMLİ SERBESTLİK

“Mevcut denetimli serbestlik uygulaması, toplumda cezasızlık algısına yol açmaktadır. Denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek, herkese maktu 1 yıl uygulamak yerine, ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı bir uygulama yapılacaktır.”

İYİ HAL DEĞERLENDİRMESİ

“Hükümlülerin tutum ve davranışlarının değerlendirilmesine ilişkin esaslar yeniden belirlenmektedir. Hükümlüler ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. 10 yılın üzerinde olan cezalarla terör ve kasten öldürme gibi önemli suçlardan mahkum olanların tahliyesine Cumhuriyet Savcısının başkanlık edeceği bir kurul karar verecektir. Ayrıca, bu kurula cezaevi izleme kurulu üyesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri de katılacaktır. Açık ceza infaz kurumuna ayrılma koşulları yeniden belirlenmekte ve önemli suçlar bakımından infaz hakiminin onayı getirilmektedir.”

ÖZEL İNFAZ USULLERİ

“Hapis cezalarının hafta sonu ve geceleyin veya konutta infazına ilişkin mevcut uygulamanın kapsamı genişletilmektedir. Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün ceza sınırı artırılmaktadır. Çocuklar da bu usule dahil edilmektedir. Bu kapsamda konutta infazın sınırı;

  • Kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkekler için 1 yıl,
  • 70 yaşını bitirmiş kişiler için 2 yıl,
  • 75 yaşını bitirmiş kişiler için de 4 yıl olarak belirlenmektedir.

5 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hasta veya engelli hükümlüler, Adli Tıp Kurumu raporuna bağlı olarak cezalarını konutlarında infaz edebilecektir. Yeni doğum yapan ve toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan kadın hükümlüler de yine cezalarını konutunda infaz edebilecektir. Diğer yandan, hamile kadınların cezası bir buçuk yıl ertelenebilecektir.”

DENETİMLİ SERBESTLİKTE GEÇİCİ DÜZENLEME

“Geçici düzenleme uyarınca, özellikle terör suçları, uyuşturucu ticareti suçları, cinsel saldırı suçları, kasten öldürme suçları ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere, belirli bir tarihten önce işlenen suçlarda, denetimli serbestlik süresi 3 yıl olarak uygulanacaktır. Belirli bir tarihten önce işlenen suçlar bakımından, terör suçları, cinsel saldırı suçları, kasten öldürme suçları ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç olmak üzere,

  •  0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile yetmiş yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında denetimli serbestlik süresi 4 yıl olarak uygulanacaktır.
  • Yine maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını cezaevinde yalnız sürdüremeyen 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin cezası denetimli serbestlik tedbiri altında infaz edilecektir.
  • Belirli bir tarihten önce suç işleyen çocuk hükümlülerin 15 yaşına kadar cezaevinde kaldığı 1 gün 3 gün; 18 yaşını dolduruncaya kadar kaldığı 1 gün ise 2 gün sayılacaktır. kovid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31/5/2020 tarihine kadar izinli sayılacaktır. Bu süre gerektiğinde uzatılabilecektir.”

İNFAZA ARA VERİLMESİ

“Zorunlu ve çok ivedi durumlarda, Cumhuriyet Başsavcılığının hapis cezasının infazına 6 ay ara verebilmeye ilişkin yetkisi, 1 yıla çıkarılmaktadır.

Ayrıca, hükümlülerin eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullükleri halinde infaza ara verilebilmesine imkan tanınmaktadır.

Çocuk hükümlülere verilebilecek ödül imkanının kapsamı genişletilmektedir. Hükümlülerin hediye kabul etme hakkı genişletilmektedir.

Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin 3 günlük mazeret izin hakkı 7 güne çıkarılmaktadır.

Hükümlülere, hasta olan yakınlarını ziyaret edebilmesi amacıyla verilen mazeret izin hakkı, 1 defadan 2’ye çıkarılmaktadır.”

KARAR MEKANİZMASI

“İnfaz hakimliği kurumunun kapasitesi güçlendirilerek uzmanlaşmalarının sağlanması ve infaza ilişkin tüm kararların bu hakimlikler tarafından verilmesi amaçlanmaktadır.”

BAZI SUÇLARDA CEZA ARTIRIMI

“Yaralama suçunun canavarca his saikı ile (örneğin; kezzap atmak suretiyle) işlenmesi durumunda verilecek azami ceza 18 yıla çıkarılmaktadır. Çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili Ceza Kanununda var olan düzenlemede çok düşük ceza öngörülmektedir. Bunun tavan ve taban oranını ikişer yıl artırıyoruz. Tefecilik yapanların cezaları artırılmaktadır.

90 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Şu anda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleri kapsamından yaklaşık 45 bin kişi yararlanıyor. Salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden, konutta cezaya geçeceklerle beraber bu sayı 90 bin olacak.

Gelecek hafta salı günü Genel Kurul’da teklifin görüşmelerine başlayacağız.”