İKD'den Kartal'da ve Sancaktepe'de 'Geçinemiyoruz' eylemi

İlerici Kadınlar Derneği(İKD), Kartal ve Sancaktepe'de hayat pahalılığına, işssizliğe ve yoksulluğa karşı 'Geçinemiyoruz' başlığıyla eylemler gerçekleştirdi.

İKD'den Kartal'da ve Sancaktepe'de 'Geçinemiyoruz' eylemi

Yoksulluğa, işsizliğe ve hayat pahalılığına karşı geçinemiyoruz diyen kadınlar eylemdeydi. Kartal ve Sancaktepe’de geçinemiyoruz başlıklı bildiriler ile sokağa çıkan kadınlar bildiri dağıtımlarının ardından basın açıklamalarıı gerçekleştirdi. Tepkilerini boş tencereler ile dile getiren kadınlar, ”Hükümet zamları al başına çal”, ”Patronlara değil emekçiye bütçe” ”Sadaka değil insanca yaşam” sloganları ile alanlardaydı.

Sancaktepe’deki eylemde konuşan İKD Genel Sekreteri Nuray Yenil hükümetin patronlar için bütçe yaptığını, emekçileri ise görmezden geldiğini ifade etti. Asgari ücret belirlenirken aile geçiminin dikkate alınmadığını ifade eden Yenil, içgücü rakamlarına dahil edilmeyen 12 milyon ev kadının görmezden gelindiğini ve bütçe planlaması yapılırken ev kadınlarının hesaplanmadığını, kayıtdışı çalışan milyonlarca kadının ise asgari ücret dahi alamadığını belirtti. Yenil konuşmasının devamında ” Aile bakanı refahı paylaşıyoruz diyerek bir itirafta bulunmuştur. Evet refahı paylaşıyorlar, teşviklerle, vergi indirimleriyle patronlarla paylaşıyorlar. beş farklı yerden maaş alan yandaşlarla paylaşıyorlar. Emekçiler ise yoksulluğa mahkum ediliyor. İlerici Kadınlar Derneği milyonlarca emekçi kadının sesi olmaya devam edecek. haklarımız için sokaklarda olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kartal ve Sancaktepe’de okunan basın açıklamasında emekçi kadınların talepleri dile getirildi.

Eylemlerde öldürülen kadınlar da unutulmadı. İki gün önce öldürülen kadınların fotoğraflarını taşıyan İKD üyeleri sömürüye, gericiliğe, cinsiyet ayrımcılığına ve kadın cinayetlerine karşı ilerici emekçi kadınları mücadeleye çağırdı.

“KADINLAR SADAKA DEĞİL, İNSANCA BİR YAŞAM İSTİYOR”

Okunan basın metninde ise şu ifadeler yer aldı:

“BASINA VE KAMUOYUNA

Patronlar pandemiyi fırsata çevirirken emekçiler yoksullaşıyor;

Kadınlar sadaka değil, insanca bir yaşam istiyor!

GEÇİNEMİYORUZ!

Ülkemizde ve dünyada yaşanan ekonomik kriz pandemi süreci ile birlikte derinleşmiştir. Ancak her dönem olduğu gibi bugün de sermaye sınıfı krizi fırsat bilip karına kar katarken, krizin ağır yükü ve maliyeti emekçilerin omuzlarına yüklenmektedir. Pandemi sürecinde emekçilere düşen işsizlik, açlık, yoksulluk, esnek ve güvencesiz çalışmadır.

Pandemi sürecinde işten çıkarmaların yasaklandığı ilan edilmiş ancak ücretsiz izin ve kısa çalışma uygulamasıyla gizli işsizler ordusu yaratılmıştır. İşsizlikten en fazla nasibini alan yine kadınlar olmuştur.
Kadınlar çocuk bakımı ve eğitiminden birinci elden sorumlu kabul edilerek pandemi sürecinde eve gönderilmiştir. TÜİK verilerine göre pandemi döneminde kadınların işgücüne katılımı yüzde 7, kadın istihdamı yüzde 5,1 azalmıştır. Ev işçisi kadınların yüzde 56.8’i işsiz kalmıştır.

Patronlar pandemi dönemini fırsat bilerek esnek çalışmayı temel çalışma biçimi haline getirmek gayretindedir. AKP iktidarının kadınlara lütufmuş gibi sunduğu ve kadınların aile ve çalışma yaşamının uyumlulaştırılması gibi gerekçelerle yaygınlaştırdığı esnek çalışma ile birlikte işçi sınıfının kazanılmış hakları tek tek budanmaktadır. Pandemi sürecinde kadınlara dayatılan esnek ve güvencesiz çalışmadır.”

KADIN EMEKÇİLERİN YARISI ASGARİ ÜCRET VE ALTINDA ÇALIŞIYOR

“Ücretsiz izin ve kısa çalışma uygulaması ile birlikte fiili olarak işçilerin kıdem tazminatı hakkı gasp edilmiş, ücretler düşürülmüş ve milyonlarca emekçi günlük 39 TL’ye mahkum edilmiştir.

Düşük ücretlerle çalıştırılan kadın emekçilerin yüzde 49’u asgari ücret ve altında çalışırken, milyonlarca emekçi kadın asgari ücrete dahi erişememektedir.

Kadınları aile kavramı olmadan anmayan AKP iktidarı asgari ücret belirlenirken aile geçimini değil sadece çalışanın geçimini esas almaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de işgücü verilerine dahil edilmeyen 12 milyona yakın ev kadının nasıl geçineceği sorusunun bir yanıtı bulunmamaktadır. Aynı şekilde kadınların birincil sorumlu kabul edildiği çocukların bakımı ve geçimi konusunda da bir çözüm sunmayan AKP iktidarının aile konusundaki hassasiyetide bir riyakarlıktan ibarettir.

Bugün artık takip edilemeyen zamlarla birlikte milyonlarca emekçi temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamamakta, ekonomik nedenlerle intiharlar artmaktadır. Mecliste ise ”yoksulluk yok, refahı paylaşıyoruz” diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı sadaka gibi dağıtılan yardımları gündeme getirmektedir.

Milyonlarca emekçinin geçinemediği, ekmek ya da yardım kuyruklarında salgını hiçe sayarak beklemek zorunda bırakıldığı böylesi bir tablo kabul edilemez.

İlerici Kadınlar Derneği emekten yana bütün güçleri, ilerici, emekçi kadınları aşağıdaki talepler doğrultusunda haklarımız için mücadeleyi büyütmeye çağırır.”

İKD’DEN REÇETE

“Ekonomik krizden emekçilerin çıkış reçetesi bellidir;

1-Gıda fiyatları dondurulmalı, halkın günlük yaşam ihtiyaçları serbest piyasanın insafından çıkarılmalıdır.
2-Elektrik, doğalgaz, su ve haberleşme ücretsiz hale getirilmelidir.

3- Yurttaşların bankalara dönük kredi borçları bugüne kadar ödenen faizler düşünüldüğünde silinmelidir.

4-Salgın ve kriz bahane edilerek uygulamaya konan kısa çalışma ödeneği iptal edilmeli, ödenmeyen ücretler devlet garantisi altına alınmalıdır.

5-Salgın nedeniyle verilen izinlerin ücretli olması zorunlu kılınmalıdır.

6-Bütün özel sağlık kurumları kamulaştırılarak sağlık hizmetleri ve aşı her koşulda bütün yurttaşlara ücretsiz sağlanmalıdır.

7-Ataması yapılmayan 620 bin sağlık ve 500 bin eğitim emekçisinin atamaları derhal yapılmalıdır.
Esnek çalışma dayatmasına son verilmeli, güvenceli çalışma esas alınmalıdır.

8-Kayıt dışı istihdama son verilmeli, bütün emekçilere iş güvencesi sağlanmalıdır.

9-Asgari ücret her türlü ihtiyacı karşılayacak ve insanca yaşanacak tutarda olmalıdır.

10-Çocuğu olan ve her ikisi de çalışan ebeveynlerden birine ücretli izin verilmelidir.

11- Uzaktan çalışma uygulaması ile emekçilerin hak kayıplarının önüne geçilmeli, uzun mesai saatlerine son verilmelidir.

12-Bütün öğrenciler için eğitime erişim olanağı ile birlikte tablet ve internet ücretsiz olarak sağlanmalı, uzaktan eğitime erişim eşitsizliğinin önüne geçilmelidir.

13- Eğitim kurumları hijyen koşulları sağlandıktan sonra açılmalı, eğitim parasız olmalıdır.

14- Bütün hijyen koşulları sağlandıktan sonra açılacak olan kreşler ücretsiz olmalıdır.

Son olarak öldürülen bütün kadınlar için mücadeleyi büyüteceğimizi buradan ilan ediyoruz.
Kadınlar bir yandan işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığı ile baş etmeye çalışırken öte yandan şiddetin her türlüsüne maruz kalmaktadır, öldürülmektedir. Daha iki gün önce İstanbul’un göbeğinde yanıbaşımızda Maltepe’de yakılarak katledilen Aylin Sözer maalesef kadın cinayetlerinde nasıl bir noktaya gelindiğinin acı bir göstergesidir. Buradan bir kez daha ilan ediyoruz. İlerici Kadınlar Derneği yoksulluğa, gericiliğe, cinsiyet ayrımcılığına ve kadın cinayetlerine karşı mücadele etmeye sokaklarda, alanlarda olmaya devam edecektir.”