Hükümetin ilave borçlanma yetkisi iki katına çıkartılıyor

Plan Bütçe Komisyonu'nda AKP'li vekillerce verilen önergeyle, 4749 sayılı kanuna eklenecek geçici madde uyarınca hükümet 2020 yılını öngörülenden iki misli borçlanmayla kapatabilecek. Önergede değişikliğe gerekçe olarak ise pandemisi gösterildi.

Hükümetin ilave borçlanma yetkisi iki katına çıkartılıyor

Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi’nin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna eklenecek geçici madde teklifi AKP’li vekillerin verdiği önergeyle komisyona sunuldu. Cumhurbaşkanı tarafından uygulanacak kanun uyarınca hükümet 2020 yılında borçlanma miktarını 2 katına çıkarabilecek.

Önergede borçlanma miktarına gerekçesi olarak “Kovid-19 pandemisinin sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 2020 yılında yatırım, istihdam ve büyümeyi desteklemek için geçici olarak alınan ekonomik tedbirlerin mali etkilerini de kapsayan 2021-2023 Yeni Ekonomi Programında (YEP) yer alan 2020 yılı bütçe büyüklükleri ve bütçe dengesi çerçevesinde oluşan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve ileride yine pandemi nedeniyle yaşanabilecek muhtemel risklerin bertaraf edilebilmesini teminen Hazine nakit rezerv düzeyinin yüksek tutulması amacıyla sene başında Bütçe Kanunu ile belirlenen net borç kullanım tutarının artırılması hedeflenmektedir” ifadeleri kullanıldı.