"Helal akreditasyon uzmanlığı" yönetmeliği Resmi Gazete'de!

Müslüman nüfusa hitap eden "helal gıda"nın pazardaki değerinin 2 trilyonluk bir potansiyeli olduğu tahmin ediliyor.

HABER MERKEZİ

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) uzman yardımcısı alımı başvuru şartları belirlendi. Buna göre, kurumda görevlendirilecek uzman yardımcıları sınava tabi tutulacak ve görev süreleri en az 3 yıl olacak.

Helal Akreditasyon Kurumu’nun (HAK) Helal Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Helal akreditasyon uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, uzmanlığa atanmalarına ilişkin usul ve esaslar ile helal akreditasyon uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmelik yürürlüğe girdi.

Müslüman nüfusa hitap eden “helal gıda”nın pazardaki değerinin 2 trilyonluk bir potansiyeli olduğu tahmin ediliyor.

2 yıl önce kurulan HAK, 2019’un sonunda Türkiye’de “helal akreditasyon hizmeti” sunmaya yetkili ve kamu tüzel kişiliğini haiz tek kurum olarak ilan edilmişti. “‘Helal’ için dünyanın adresi Türkiye” reklamıyla AKP’li yayın organlarından kamuoyuna duyurulmuştu.

‘HELAL STANDARTLARI’NDA EĞİTİM ÜSSÜ!

Kurumun internet sitesinde verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü arasında Eğitim ve Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı 30 Ocak 2020’de imzalanmıştı. Kurum, HAK, OIC/SMIIC Helal Standartlarında eğitim üssü haline geleceğini reklam etmişti.

HAK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer SOYLU; HAK ile SMIIC arasında Eğitim ve Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı ile, helal belgelendirme sürecinin gelişimine katkıda bulunulacağı ve HAK’ın OIC/SMIIC helal standartlarında eğitim üssü haline geleceğini dile getirmişti.

SMIIC Genel Sekreteri İhsan ÖVÜT ise SMIIC yaklaşımı çerçevesinde İslam ülkeleri arasında ticaretin artacağını, SMIIC üyesi Türkiye’nin helal akreditasyon konusunda tek yetkili kuruluşu ile aralarındaki işbirliğinin helal belgelendirme süreçlerinde yer alacak yetişmiş insan gücünün oluşturulmasında büyük önem arz ettiğini iddia etmişti.

Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre, uzman yardımcılığının süresi en az 3 yıl olarak belirlendi. Uzman yardımcıları, mesleğe özel giriş sınavı ile alınacakken; giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylar için kurum tarafından yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılabilecek diye açıklandı.

‘BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK GELİŞMELERE AÇIKLIĞI…’

Yönetmelikte, “Yazılı sınav, kurum tarafından yapılabileceği gibi sınavın tamamı veya bir bölümü ÖSYM Başkanlığına, kurum tarafından belirlenen bir yükseköğretim kurumuna veya diğer kamu kurumlarına yaptırılabilecek. Sözlü sınav kurum tarafından yapılacak.” denildi.

100 üzerinden 70 başarı zorunluluğu ile duyurulan sözlü sınavda aranacak şartlar şöyle açıklandı:

“Sözlü sınav, adayların;

a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı”

Giriş sınavını kazanarak kuruma yazılı başvuru yapanlar, kurum tarafından Uzman Yardımcısı kadrolarına atanacak.

Sınavda başarılı olup göreve başlamayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir nedenle görevden ayrılanlardan boşalan kadroya, yeni bir sınav yapılana kadar ve her hâlükârda 6 ayı geçmemek kaydıyla yedek listeden en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılacağı açıklandı.

DENETİM, İNCELEME, ARAŞTIRMA…

Uzmanın görevleri ise Yönetmelik’te şöyle yer aldı:

“Kurumda görev yapan bir uzman kurumun görev alanına giren konularda denetim, inceleme ve araştırma yapacak ve bu faaliyetleri kuruma raporlayacak, kurumun stratejik planında belirtilen politika, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapacak, mesleki mevzuat ve yayınları takip edip, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve değerlendirmeleri kapsayan rapor hazırlayacak, kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında konferans, seminer ve eğitim programlarına katılacak, uzman yardımcılarının yetiştirilmesine, bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yardımcı olacak,kurumca verilecek benzeri nitelikteki görevler ile mevzuatta öngörülen diğer görevleri yapacak.”

Yönetmelikte uzman yardımcıların görev ve yetkileri ise şöyle sıralandı:

“Kurumun görev alanına giren konularda denetim, inceleme ve araştırma yapmak ve bu faaliyetleri Kuruma raporlamak.

Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme, denetleme ve diğer çalışmalara katılmak ve gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme yapmak.

Mesleki mevzuat ve yayınları takip etmek, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve değerlendirmeleri kapsayan rapor hazırlamak.

Kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak konferans, seminer ve eğitim programlarına katılmak.

Amirleri veya amirleri tarafından belirlenen Uzmanlarca verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.”

GİRİŞ SINAVI ŞARTLARI

Giriş sınavına ilişkin bilgiler, atama yapılacak kadroların sınıfı, dereceleri, sınava kaç kişinin çağrılacağı, en fazla kaç kişinin atanacağı, başvuruda istenen belge ve beyanlar ile gerekli görülen diğer şartlar, sınav tarihinden en az 30 gün önce duyurulmak üzere Resmi Gazete ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kurumun internet sitesi işaret edildi.

Giriş sınavına katılabilmek için Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddesinde sayılanların yanı sıra aranacak ek olarak şartlar da şöyle sıralandı:

“Adayların 35 yaşını doldurmamış, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat, mühendislik, fen, fen edebiyat, veteriner, ziraat, su ürünleri fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak”