Hekimlere tarama testi yapılmıyor

249 hekimin katıldığı saha araştırmasının sonuç raporunda “Yaygın test ve tarama sağlık çalışanları açısından hayati öneme sahip olmasına rağmen ne yazık ki yapılmamakta, ihmal edilmekte” dendi.

Hekimlere tarama testi yapılmıyor

Ankara Tabip Odası (ATO), Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan Yeniden Açılma Süreci Değerlendirme Analizi Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı.

Raporda sağlık kurumlarında bulaş riskinin arttığı uyarısı yapıldı. 249 hekimin katıldığı saha araştırmasının sonuç raporunda “Yaygın test ve tarama sağlık çalışanları açısından hayati öneme sahip olmasına rağmen ne yazık ki yapılmamakta, ihmal edilmekte” dendi.

Yüzde 80’ine göre yeniden açılma kararı erken alındı.
Yüzde 78’ine göre sağlık kuruluşlarında da alınan tedbirlerde gevşeme yaşandı.
Üçte ikisi çalıştıkları kurumlarda vaka artışı yaşandığını söyledi.
Yarısı çalışma koşullarının ağırlaştığını belirtti.
Hekimlerin yüzde 67’si bir kez ya da düzenli olarak PCR tarama veya antikor testi yapılmadığını söyledi. Yüzde 25.70’i “sadece bir kez yapıldığını” belirtti.
Yüzde 51.4’ünün çalıştığı kurumda Covid tanısı olan sağlık personeli bulunuyor.
Yüzde 30.9’u yeterli sayıda kişisel koruyucu ekipman ve donanım sağlanmadığını söyledi.
Covid-19 bulaş riskinin arttığını düşünenlerin oranı yüzde 79.12,
Yüzde 55.42’si çalıştıkları kurumda iki hasta arasında temizlik ve havalandırma için yeterli süre olmadan, 5-10 dakika arayla hasta baktıklarını belirtti.