Hekimler eylemde: Yönetemiyorsunuz!

Sağlık emekçileri eylemde, "Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz" pankartı açtı.

Hekimler eylemde: Yönetemiyorsunuz!

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası, Çapa’da bulunan İstanbul Tıp Fakültesi önüne yaptığı ortak açıklamada, “Ölüyor, tükeniyoruz! Hekimler ve sağlık çalışanları olarak yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” diyerek eylem yaptı. Hekimler salgın süresince AKP’ye ise ‘yönetemiyorsunuz’ diyerek seslendi.

Çapa’da bir araya gelen sağlık emekçileri, “Hekimler ve sağlık çalışanları olarak yaşamak ve yaşatmak istiyoruz” dedi.

İstanbul Tıp Fakültesi önünde bir araya gelen ve Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yürüyüşleri polislerce engellenen sağlık emekçileri, Çapa’da bulunan İstanbul Tıp Fakültesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Sağlık emekçileri eylemde, “Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz” pankartı açtı.

KORONA MESLEK HASTALIĞI SAYILMALI

Basın açıklamasında söz alan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, sağlık çalışanlarının ciddi şekilde motivasyona ihtiyacı olduğunu belirterek, “Giderek emeklilik yükselmektir ve sağlık çalışanlarında hastalık gittikçe artmakta, bu tükenmenin önüne geçmek için motivasyona ciddi bir ihtiyaç vardır. Hastanelerde hastalar giderek yığılmaktadır. Bu sorunun üstesinden ancak hep birlikte mücadele ile geliriz” diye konuştu.

Covid-19’un mutlaka meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten Saip, “Ayrıca kişisel koruyucu ekipman, hastanedeki çalışma koşullarımız, çalışma saatlerinin azaltılması, baktığımız hasta sayısının mantıklı hale getirilmesi çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

SUÇU VATANDAŞA YIKANLAR…

Sağlık emekçileri adına basın açıklamasını okuyan İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç, “Suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanlara tarihsel sorumluluklarını yılmadan her gün hatırlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Sadece hekimler ve sağlık çalışanları değil, babalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz ölüyor” diyen Kılıç, “Daha çok olduğunu bildiğimiz ama resmi olarak açıklanan rakamlarla dahi her gün 50 yurttaşımız, önlenebilir bir hastalık olan Covid-19’dan hayatını kaybediyor. Covid-19 salgın sürecinin bilimsel yöntem, şeffaf veri ve ilgili tüm kesimlerin katılımı ile etkin ve koordineli bir anlayışla yönetilmesini istiyoruz. Covid-19 salgın sürecinin bugüne kadar olan yönetiliş biçimini yetersiz ve kaygı verici buluyoruz” açıklamasını yaptı.

Kılıç, açıklamasına şöyle devam etti:

“TTB olarak uzmanlık dernekleri ile birlikte Covid izleme heyetimizin birikimini ve önerilerimizi paylaşabileceğimiz bir zeminin oluşmasını, ülkeyi yöneten hükümetin bu konuda çağrıcı olmasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın başta TTB olmak üzere bütün sağlık meslek odaları, sağlık sendika ve dernekleri ile birlikte ‘Covid-19 İşbirliği ve Ortak Çalışma Meclisi’ oluşturmasını talep ediyoruz.”

“Hiçbir salgın, yurttaşların bireysel çabalarıyla önlenemeyeceğini vurgulayan Kılıç, “Bireysel tedbirler merkezi ve kapsamlı bir irade ve güven verici kararlarla birlikte uygulandığında anlamlı olur. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı il Hıfzıssıhha Kurullarını işlevli kılmalı, başta belediyeler ve kent konseyleri olmak üzere işçi-memur sendikaları, hemşeri-köy derneklerinden, kültür sanat dernek ve vakıflarına kadar bütün demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını sürece katmalıdır”

HANGİ BAŞARI?

“Hekimler ve bütün sağlık çalışanlarının ölüm kalım savaşına dönüşen Covid-19 mücadelesinde yalnız bırakılmayacaklarını, korunacaklarını, bu insanüstü çabaların farkında olunduğunu gösterecek; maddi ve manevi olarak destekleyecek, hastalanan ve vefat eden arkadaşlarımızın ‘meslek hastalığı’ tanımını kabul edecek bir Sağlık Bakanlığı ve hükümet tutumu istiyoruz. Salgının yaygınlaştığı ve uzun süreceğinin yadsınamaz hale geldiği bir dönemde hekimler ve sağlık çalışanlarının çalışma sürelerinin 6 saate indirilmesini, dinlenme yer ve zamanlarının pandemi göz önünde bulundurularak yapılandırılmasını ve yeterli sayıda kişisel koruyucu ekipman sağlanmasını, bu hususta hiçbir aksama yaşanmamasının sağlanmasını istiyoruz. Çalışma yaşamı, ulaşım, eğitim başta olmak üzere toplu bulunma ortamlarına dair insan yaşamını önceleyen, insan emeğinin değerini koruyan yasal ve idari düzenlemelerin hak kaybı yaratmadan ve en dezavantajlı, yoksul kesimleri emekçileri gözeterek ivedilikle yapılmasını bekliyoruz.”

“Bu adımları atmayanların, Covid-19 salgını ile mücadeleyi gerçekler üzerinden, olağandışı durum tanımıyla ve bir seferberlik ruhuyla karşılamayanların; suçu vatandaşa, yükü hekimlere ve sağlık çalışanlarına yıkanların tarihsel sorumluluğunu her gün ama her gün hatırlatacağımızı buradan ilan ediyoruz. Covid-19 salgını mücadelesinde başarı; akıl ve bilim esas alınarak, gerçekleri konuşarak, filyasyon ve test süreçlerini çok iyi yöneterek, tedavi ortamını iyileştirip, sağlık çalışanlarını motive ederek sağlanır. Salgının yaygınlaştığı, 8 günde 8 hekimin hayatını kaybettiği, herkesin kendisi ve bütün yakınları için sürekli tedirgin olduğu bir süreçte herhangi bir başarıdan söz edilemez.”