Hak-İş sonunda 'kıdem tazminatı' görüşünü açıkladı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yazılı bir açıklama ile suskunluğunu bozdu.

Hak-İş sonunda 'kıdem tazminatı' görüşünü açıkladı

Erdoğan ve Bakan Selçuk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ile yaklaşık iki saatlik bir görüşme yapmıştı. Toplantıya Devrimci İşçi Konfederasyonları Sendikası davet edilmemişti.

Toplantıda ‘kıdem tazminatı’ konusunda görüşlerini beyan etmiş olabileceği tahmin edilen Hak-İş, kamuoyuna kıdem tazminatı görüşünü bir türlü açıklamamasıyla eleştirilerin odağına yerleşmişti.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yazılı bir açıklama ile suskunluğunu bozdu.

Arslan mevcut sistemde, kıdem tazminatını hak etme ve erişimde birtakım zorluklar bulunduğunu belirterek, “Kazanılmış hakların korunduğu ve çalışanların tamamına yönelik güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir modele ihtiyaç duyulduğu inancındayız.” ifadesini kullandı.

Arslan, yazılı açıklamasında, çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden biri olan kıdem tazminatının, gerek yerine getirdiği fonksiyonları gerekse hukuki niteliği bakımından uzun süredir tartışılmaya devam ettiğini kaleme aldı.

“Mevcut kıdem tazminatı sistemi içerisinde, işçilerin kıdem tazminatı hakkına erişiminde gerek yasal birtakım boşluklar gerekse birtakım olumsuz işveren uygulamaları nedeniyle, oldukça zorluklar bulunmaktadır.” değerlendirmesini paylaşan Arslan, kıdem tazminatında tavan uygulaması, bir yıl çalışma şartı, sadece iş kanunu kapsamındaki işçilerin tazminattan yararlanması gibi birçok sınırlamanın bulunduğunu aktardı.

Hak-İş olarak, kıdem tazminatı konusunda kazanılmış haklardan geriye gidiş olmayacak şekilde ve her çalışanı kapsayıcı düzenleme yapılması gerektiği yönündeki görüşlerini her platformda dile getirdiklerine işaret eden Arslan, şöyle devam etti:

“Çalışma hayatının bu önemli sorununu, sosyal taraflarla müzakere etmeye ve mutabakata açık olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. Ancak bu salgın döneminde ülkemizin yaşadığı ekonomik ve sosyal zorluklar devam ederken, kıdem tazminatı konusunun tartışılmasının uygun olmayacağını düşünmekteyiz. Kıdem tazminatının daha erişilebilir, daha güçlü ve kapsayıcı bir yapıya kavuşması hususunda yapılacak düzenlemeleri, zamanlama olarak uygun bulmadığımızı belirtmek isteriz.”

DİYALOG MEKANİZMASI…

Hak-İş olarak, ülkede yeni bir modelin kurulabilmesi için tüm işçi ve işveren konfederasyonları ile devletin ortak aklı ortaya koyacağı bir sosyal diyalog mekanizması işletilerek, çalışmaların gerçekleştirilmesi gerektiğini savunduklarını iddia eden Arslan, şöyle devam etti:

“Kıdem tazminatına ilişkin görüşlerimizin, sosyal diyalog anlayışı çerçevesinde müzakere edilmesine ve ilgili sosyal taraflarla karşılıklı olarak görüşlerin paylaşılmasına her zaman olumlu bakmaktayız. Toplumsal barış, çalışma barışı ve sosyal diyaloğu her daim destekleyen öncü bir işçi kuruluşu olarak, işçi ve işveren taraflarının tam katılımıyla bir platform oluşturulması, kıdem tazminatı sorununa yönelik adımlar atılması açısından önemli olacaktır. Kıdem tazminatı gibi önemli bir sorunun daha uygun bir zaman ve zeminde, kazanılmış haklardan geriye gidiş olmayacak şekilde, çalışanlar lehine çözüme kavuşturulması için somut önerileri konuşmaktan ve tartışmaktan yana olacağız.”

“Kazanılmış hakların korunduğu ve çalışanların tamamına yönelik güçlü, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir modele ihtiyaç duyulduğu inancındayız. İstisnasız her bir çalışan için güvence altına alınacak, haksızlıkların, adaletsizliklerin yaşanmayacağı bir sistemin geliştirilmesi gerekmektedir.”