'Giresun'u sel değil, beton lobisi vurdu'

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın, sel felaketine ilişkin yaptığı açıklamasında, 'Giresun’da sel, beton lobisinin kentlerimizi yaşanmaz hale getiren anlayış ve uygulamalarını vurdu.' denildi

'Giresun'u sel değil, beton lobisi vurdu'

Jeoloji Mühendisleri Odası, Giresun’da 8 kişinin yaşamını yitirdiği sele ilişkin yaptığı açıklamada, dere yatakları, taşkın sahaları, heyelanlı alanların tamamının imar rantı amacıyla kullanıma açıldığını belirtti.

Yapılan açıklamada, “Giresun’da olduğu gibi, derelerimize plansız HES’lerin yapılması, dere yataklarının değiştirilmesi, tekniğe aykırı menfez ve köprülerin yapılması, taşkın alanlarının imara açılması, imar afları ile bu alanlardaki kaçak yapıların meşrulaştırılması doğa olaylarının birer afete dönüşmesine yol açmaktadır.” denildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıkların toplumun ihtiyaçları yerine beton lobisinin istem ve çıkarları yönünde hareket ettiği belirtilen açıklamada, imar, planlama, yapı üretim ve denetim, kentsel dönüşüm, çevre, orman, tabiat varlıkları koruma gibi kanunlarda yaptıkları değişikliklerle, kentlerin doğa kaynaklı afetlere karşı korumasız hale getirildiği ifade edildi.

Jeoloji mühendislerinin yaptığı açıklamada, “Her doğa kaynaklı afetten sonra, vatandaşa hesap vermesi gereken Bakanların ortaya çıkıp, hamaset nutukları atarak “dere yataklarına niye ev yaptınız diye” vatandaşlarımıza hesap soranları, “taşkın ilçenin şeklini değiştirmiş” diye nutuk atanları bir kez daha uyarıyor ve göreve davet ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Doğa facialarını engellemek için aktif fay hatlarının yapılaşmaya kapatılmasının, İmar Kanunu’nun değiştirilerek aktif fay hatlarının üstü, dere yatakları, taşkın alanları, heyelan veya kaya düşmesi yaşanan bölgelerin imara açılmayacağı ve yapı ruhsatı verilmeyeceği konusunda kanuni düzenlemenin ve dere yataklarının doğal akışının değiştirilmesine, kesitlerini daraltılmasına, moloz ve çöp döküm alanı, yol ve altyapı tesisi amaçlı kullanımına son verilmesinin gerektiği ifade edildi.

Deprem, heyelan, taşkınların ardından tedbir almaktan imtina eden, “beton lobisi”nin istem ve çıkarları doğrultusunda hareket edenlerin halkı korumasının mümkün olmadığı vurgulandı. Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından, kamu yararına bir heyet oluşturulduğu, heyet raporunun gerekli incelemelerden sonra kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.