Geçen yıl 733 milyon TL zarar açıklayan ÇAYKUR 21 bin takvim almak için ilana çıktı!

Türkiye Varlık Fonu'na devredildikten sonra sürekli zarar açıklayan ÇAYKUR, çay sektörü ile ilgisi olmayan alımlara devam ediyor. Bu kez de 21 bin takvim almak için ilana çıktı.

Geçen yıl 733 milyon TL zarar açıklayan ÇAYKUR 21 bin takvim almak için ilana çıktı!

ÇAYKUR, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi, tüzelkişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesi ile sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülü konumunda bulunuyor.

Türkiye Varlık Fonu’na devredilen ÇAYKUR, 2017 yılında 267.7 milyon lira, 2018 yılında 657.1 milyon lira, 2019 yılında ise 733.5 milyon lira zarar etti. Kurumun Türkiye Varlık Fonu’na devredildikten sonra sürekli zarar eder hale gelmesi uzun süre tartışılmıştı. Meclis’te de konu gündeme gelmişti.

Artan zarara karşın ÇAYKUR’un farklı alımları devam ediyor. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, dün masa ve duvar takvimi satın almak için ilana çıktı. İlana göre 11 bin masa takvimi, 10 bin de duvar takvimi “yüzde 20 artar-azalır toleranslı” satın alınacak.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, ilanda, takvimlerin “teşekkülün ihtiyacı” olduğu belirtildi. İhale, “açık ihale” usulü ile düzenlenecek. İhaleye katılmak isteyen istekliler, teklif mektuplarını en geç 2 Kasım’a kadar gönderecek. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’te açılacak. İhale, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı’nda yapılacak.

İlanda, “Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp satın alma ve ihale yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir” denildi.