Emekliler AKP'nin hamlesine karşı buluştu: Sendika hakkımız engellenemez

AKP'nin emekli sendikalarını kapatma hamlesine karşı Kartal, Maltepe ve Kadıköy'deki emekliler bir araya gelerek mücadele kararı aldı.

Emekliler AKP'nin hamlesine karşı buluştu: Sendika hakkımız engellenemez

Hükümetin emeklileri iyice kıskaca almak için emekli sendikalarını yargı yoluyla kapatmak için harekete geçmesi üzerine Kartal, Maltepe ve Kadıköy’de yaşayan emekliler pandemi koşullarına uygun olarak Mattepe’de toplandı.

DİSK Emekli-Sen ve TÜM Emekli–Sen üyelerinin katıldığı toplantıda hükümetin hamlesine karşı birlikte nasıl mücadele edileceği konusunda görüşme yapılarak mücadelenin ilk işaretinin Maltepe’de verildiği aktarıldı.

Emekliler, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde toplantılar yapma ve mücadeleyi diğer illerde de yaygınlaştırma kararı aldıklarını bildirdi.

Kartal, Maltepe ve Kadıköylü Emeklilerin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

”Basına, Kamuoyuna ve Emeklilere Çağrımızdır!

Ayrı gayrı yok, şimdi birlik zamanıdır.

Emeklilerin birleşik sendikal mücadelesi için haydi görev başına!

AKP iktidarı; yıllardan beri sermaye yanlısı ekonomik politikalarıyla, TÜİK’in sahte enflasyon oranlarına göre belirlenen sadaka gibi yüzdelik zamlarla, milyonlarca emekli yurttaşı açlık sınırındaki emekli maaşıyla sefalete mahkum etmiştir.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi; Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli-Sen) ve DİSK Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) hakkında kapatma davaları açılmıştır.

Emekli sendikalarının onurlu bir yaşam için vermiş oldukları mücadele haksız ve hukuksuz bir şekilde susturulmak istenmektedir.

Sendika Hakkımız Engellenemez! Emekli Sendikaları Kapatılamaz!

Emeklilerin ekonomik, demokratik ve sosyal haklarını korumak ve geliştirmek için sendika kurmaları yasal ve meşru olup kaynağını Anayasa ve Türkiye’nin imzacısı olduğu uluslararası yasalardan almaktadır.

Anayasada ve yürürlükteki yasalarda emeklilerin sendika kurmasını yasaklayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin tüm uluslararası sözleşmelerde, sendika kurma hakkı bir insan hakkı olarak herkese tanınmıştır.

Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelere dayanılarak kurulan emekli sendikaları yasaldır. Haklarında kapatılma davası açılamaz.

Ankara Valiliği tarafından Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli-Sen) ve DİSK Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) hakkında, ’emeklilerin sendika kuramayacağı’ iddiası ile açılan kapatma davaları tamamen hukuk dışıdır.

Emekli yurttaşların insanca yaşayabilmeleri için siyasi iktidar tarafından belirlenen ücret artışı uygulamalarına son verilmelidir. Emekli maaşlarının toplu sözleşme yoluyla belirlenmesi hakka ve hukuka uygun en doğru yöntemdir.

Yaşasın Emeklilerin Birleşik Sendikal Örgütlenmesi

Ülkemizdeki emekli sayısı yaklaşık olarak on üç buçuk milyondur. Bunun çok azı örgütlüdür. Mevcut emekli sendikalarının fiili ve meşru mücadele yoluyla toplu sözleşme hakkını elde edebilmeleri için emeklilerin tek çatı altında örgütlenmeleri gerekmektedir.

Bu nedenle; değişik isimler altında örgütlenmiş emekli sendikalarının birleşik mücadelesi ve örgütsel birliğinin gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Sendikalarımız hakkında açılan kapatma davaları ve ülkemizin içinde bulunduğu koşullar dikkate alındığında; DİSK Yönetim Kurulu üyeleri ile Emekli-Sen ve Tüm Emekli-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyeleri tarihsel bir sorumlulukla karşı karşıya bulunmaktadır.

Görev; yıllardan beri insanca, onurlu bir yaşam ve toplu sözleşmeli sendika hakkı için mücadele eden emeklilerin birleşik mücadelesinin ve örgütsel birliğinin gerçekleştirilmesidir.

Çağrımızdır!

Biz sendikalı ve sendikasız emekli yurttaşlar olarak;

DİSK Yönetim Kurulu üyeleri ile Emekli-Sen ve Tüm Emekli-Sen Merkez Yürütme Kurulu üyelerine, emeklilerin örgütsel birliğinin sağlanması konusundaki tarihsel sorumluluklarını yerine getirmek için acilen harekete geçmeleri çağrısında bulunuyoruz.

Ayrı gayrı yok, şimdi birlik zamanıdır! Emeklilerin birleşik sendikal mücadelesi için haydi görev başına!

Bu onurlu görevin yerine getirilmesine katkıda bulunanlar, Türkiye işçi sınıfının sendikal mücadele tarihinin şanlı sayfalarında hak ettikleri yeri alacaklardır.

Birleşirsek kazanırız, bölünürsek yok oluruz!

Özgürlük ve demokrasi mücadelesinden emekli olunmaz!

Emeklilerin yolu işçi sınıfının yoludur!

Yaşasın tüm emeklilerin birleşik sendikal mücadelesi!

Kartal, Maltepe ve Kadıköylü Emekliler”