Elektrik Mühendisleri Odası'ndan Enerji Fonu'nun yoksul yurttaşlar için kullanılması çağrısı

Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nden yapılan açıklamada, elektrik faturalarından tahsil edilen yüzde 1 oranındaki enerji fonunun, enerjiye erişim güçlüğü çeken yoksul yurttaşların desteklenmesi için kullanılması için acil yasal düzenleme yapılması çağrısı yapıldı.

Elektrik Mühendisleri Odası'ndan Enerji Fonu'nun yoksul yurttaşlar için kullanılması çağrısı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu elektrik faturalarıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında salgın sürecinde faturaların ağırlaştığını belirtti.

Açıklamada, “Salgın boyunca faturaların ödenmemesi nedeniyle kesinti yapılmamalı, ödenemeyen faturalar için salgın boyunca faiz alınmamalıdır. Elektrik faturalarında yıllardır tahsil edilen ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na aktarılan yüzde 1 oranındaki enerji fonunun, enerjiye erişim güçlüğü çeken yoksul yurttaşların desteklenmesi için kullanılması amacıyla acil yasal düzenleme yapılmalıdır” denildi.

EMO açıklamasının tamamı şu şekilde:

“EMO İzmir Şubesi’nin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) ve Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.’nin (EPİAŞ) verileri üzerinde gerçekleştirdiği çalışmaya göre, salgına ilişkin önlemlerin başladığı Mart 2020 döneminde elektrik üretimi bir önceki yıla göre yüzde -0,73 oranında küçük bir oranda geriledi. Salgının etkilerinin olmadığı Şubat ayından bir önceki yıla göre yüzde 5.87`lik bir artış olduğu düşünülürse, Mart ayındaki gerilemenin düşünülenden daha yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır.

Salgına ilişkin önlemlerden daha fazla etkilenilen Nisan ayında ise bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında küçülme yaşandı. İçinde bulunduğumuz ve 31 gün sürecek olan Mayıs ayının ilk 16 günü baz alınarak yapılan hesaplamada ise yüzde 14’e ulaşan bir üretim düşüşü yaşandığı tespit edildi. Henüz tüketim verileri açıklanmadığı için düşüşün hangi abone gruplarında ne kadar gerçekleştirildiği bilinmemesine rağmen, konutlarda artış olduğu, sanayi ve özellikle ticarethanelerde düşüş yaşandığı varsayılıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) daha önce elektrik üretim tesislerinin lisanslanmasına yönelik mevzuatta zorunlu tutulan süreleri salgını mücbir sebep kabul ederek, 3 ay süreyle uzatmıştır. Benzer şekilde salgını mücbir sebep kabul edilerek, salgın döneminde faturalara yansıyan reaktif cezalarının iptalini sağlamalıdır. Salgın sebebiyle elektrik tüketimi düşen, normal şartlarda cezaya girmeyecek olan bu işletmelerde fazladan enerji maliyeti oluşmasına engel olunmalıdır.”

“EPDK`ya salgın devam ettiği sürece reaktif bedel alınmamasına yönelik düzenleme yapma çağrısı yaparken, konutlarda artan tüketimin yansıdığı yurttaşlara yönelik de kolaylık sağlanması taleplerimizi bir kez daha yeniliyoruz. Faturalarını ödemekte zorlananlara, salgın sürecinden kaynaklı olarak işlerini kaybeden yurttaşlar da eklenmektedir.

Salgın boyunca faturaların ödenmemesi nedeniyle kesinti yapılmamalı, ödenemeyen faturalar için salgın boyunca faiz alınmamalıdır. Elektrik faturalarında yıllardır tahsil edilen ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı‘na aktarılan yüzde 1 oranındaki enerji fonunun, enerjiye erişim güçlüğü çeken yoksul yurttaşların desteklenmesi için kullanılması amacıyla acil yasal düzenleme yapılmalıdır.”