Eğitimde Sınıf Tavrı broşürü çıktı

'Neden Eğitimde Sınıf Tavrı?' broşürü yayımlandı.

Eğitimde Sınıf Tavrı broşürü çıktı

Eğitim emekçilerinin sesini yükseltecek olan Eğitimde Sınıf Tavrı, “Neden Eğitimde Sınıf Tavrı?” başlıklı broşürünü yayımladı.

Broşürde, “Eğitimin piyasacı, gerici, baskıcı bir şekilde düzenlenmesine, eğitim emekçisini sömürülmesine karşı Eğitimde Sınıf Tavrı tüm emekçileri çağırıyor” ifadelerine de yer verildi.

‘Eğitimde Sınıf Tavrı nasıl yola çıktı?’ başlıklı yazıda, “Gerek 90’larda elde edilen kazanımların devam ettirilememesi, gerekse de iktidarların eğitimi dönüştüren siyaseti bu kimliği yok etti. Bugün eğitim emekçileri kamuda yandaş sendikaların, özelde ise patronların tahakkümü altındadır.” denilirken; Eğitimde Sınıf Tavrı’nın bu tablonun değişmesi için kamu, özel, sözleşmeli ya da ücretli tüm eğitim emekçilerinin ortak bir platformda örgütlenmesini savunduğu ifade edildi.

Eğitimde Sınıf Tavrı ilkelerinin de sıralandığı broşürde bazı maddeler şöyle:

“Eğitimde Sınıf Tavrı;

  • Özelde ya da kamuda, ücretli, sözleşmeli ya da kadrolu, sendikalı ya da
    sendikasız çalışan bütün eğitim emekçilerinin sömürüye, baskıya, piyasacılığa, gericiliğe karşı ortak mücadele zeminini oluşturacak şekilde hareket eder.
  • Sermaye sınıfı işbirlikçisi, sömürücü, gerici, ırkçı, düzen partilerini desteklemez. Emekçilerin kurtuluşunun kendi eseri olacağını savunur.
  • Kamuda grevsiz toplu sözleşme uygulamasının kaldırılmasını savunur. Kamuda ücret belirleniminde yandaş sendikaların tahakkümü kırılmalı, tüm emekçilerin ortak seçimiyle belirlenen temsilciler aracılığıyla masaya oturulmalıdır.
  • Paralı eğitim veren bütün eğitim kurumlarının kamulaştırılması ve ücretsiz hale gelmesi için mücadele eder.
  • Kamu ve özel sektör emekçilerinin ortak örgütlenmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını savunur. Sendikal alandaki baskıcı, gerici, anti-demokratik yasaların kaldırılmasını ve örgütlenme özgürlüğünü savunur.”

Eğitimde Sınıf Tavrı’nın broşürüne buradan ulaşabilirsiniz:

http://www.siniftavri.org/pdf/est_brosur.pdf?fbclid=IwAR2koZkeSG7ndv5hek_HISuIh8UMMpfmtREdu6ZXLY4iiGBYoeCuTsIDos4