DİSK-AR: Erkeklerin geliri kadınlardan yüzde 31,4 daha fazla

DİSK-AR’ın yayımladığı rapora göre, 2006 yılında kadın ve erkekler arasındaki gelir eşitsizliği farkı yüzde 12’den bugün 20,7’ye yükseldi.

DİSK-AR: Erkeklerin geliri kadınlardan yüzde 31,4 daha fazla

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), 18 Eylül Uluslararası Eşit Ücret Günü nedeniyle bir rapor yayımladı. TÜİK’in 2019 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nı toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın ve erkeklerin gelirleri arasındaki farklar açısından ele alan DİSK-AR, ücretler arasındaki eşitsizliğin büyüdüğünü vurguladı.

Rapora göre, erkekler kadınlardan yüzde 31,4 daha fazla gelir elde ediyor. 2006 yılında yüzde 12 olan fark yüzde 20,7’ye yükseldi. 2006 yılında yüzde 12 olan gelir farkının 2019’da yüzde 20.7’ye yükseldiği belirtilen raporda, kendi hesabına çalışan erkeklerin kadınlara göre yüzde 77.3, yevmiye ile çalışan erkeklerinse yüzde 85.8 daha fazla gelir elde ettiği kaydedildi.

Erkeklerin kadınlara göre yüzde 34.1 daha fazla gelir ettiği belirtilen raporda bu durumun işlere göre farklılık gösterdiği ifade edildi. Ücretli çalışmanın ve kayıtlılığın eşitsizliği azalttığına işaret edilen raporda şu tespitlere yer verildi:

Kendi hesabına çalışan erkekler kadınlara göre yüzde 77,3, yevmiye ile çalışan erkekler ise kadınlara göre yüzde 85,8 daha fazla gelir elde ediyor.

Öte yandan ücretli ve işveren olarak istihdamda olan kadın ve erkeklerin ortalama yıllık iş geliri farkı yevmiyeli ve kendi hesabına çalışanlara göre az.

Ücretli olarak çalışan erkekler, ücretli olarak çalışan kadınlara göre yüzde 20,7 daha fazla kazanırken, işveren olarak çalışan erkekler, işveren olarak çalışan kadınlara göre yüzde 20,2 daha fazla kazanıyor.

 

2006 yılında erkeklerin yıllık ortalama fert geliri 9 bin 297 TL iken kadınların 6 bin 453 TL idi. 2019’da erkeklerin ortalama yıllık fert geliri 37 bin 72 TL’ye kadınların ise 28 bin 214 TL’ye yükseldi.

2006 yılında erkeklerin yıllık ortalama fert geliri kadınların yıllık ortalama fert geliri yüzde 44 fazlaydı. 2019 yılında erkeklerin yıllık ortalama fert geliri kadınlarınkinden yüzde 31 fazla.

2019 yılında yevmiyeli erkeklerin ortalama geliri 16 bin 784 TL iken kadınların ortalama geliri 9 bin 33 TL oldu. Böylece yevmiye ile çalışan erkekler kadınlara göre yüzde 85,8 daha fazla kazanmış oldu. En büyük gelir eşitsizliğinin yevmiyeli kadın ve erkekler arasında yaşandığı görülüyor.

2019 yılında işveren erkeklerin ortalama yıllık geliri 97 bin 244 TL ve işveren kadınların ortalama yıllık geliri 80 bin 89 TL oldu.

2019’da yılında kendi hesabına çalışan erkeklerin ortalama yıllık geliri 29 bin 116 TL iken kendi hesabına çalışan kadınların ortalama yıllık geliri 16 bin 425 TL olarak gerçekleşti. Böylece 2019 yılında kendi hesabına çalışan erkekler kendi hesabına çalışan kadınlardan yüzde 77,3 daha fazla kazanmış oldu.

2006 yılında ücretli kadınların yıllık ortalama gelirleri 8 bin 262 TL iken 2019 yılında yüzde 263 artışla 29 bin 968 TL’ye yükseldi. Aynı dönemde ücretli erkeklerin ortalama geliri ise yüzde 290 artışla 9268 TL’den 36 bin 167 TL’ye yükseldi.

Böylece 2006-2019 arasında erkeklerin ücret geliri kadınlara göre çok daha fazla artmış oldu. 2007 yılında erkekler kadınlardan yüzde 10,9 daha fazla ücret elde ederken, bu oran 2019’da yüzde 20,7’ye yükseldi. Ücretli kadın ve erkekler arasında makas açıldı.