Cumhurbaşkanlığı'ndan "müjde": Covid-19'a yakalanan aile hekiminin maaşında kesinti yapılmayacak!

Kararnamede Covid-19'a yakalanan aile hekimlerinin görevde olmadığı günler nedeniyle maaşlarının kesilmeyeceği de 'müjde'lendi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle aile hekimlerine net aylık 3 bin TL’yi geçmemek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tutarda ek ödeme yapılabilecek.

Aile sağlığı çalışanlarına ise aylık net 850 TL ek ödeme kararı alındı.

Kararnamede Covid-19’a yakalanan aile hekimlerinin görevde olmadığı günler nedeniyle maaşlarının kesilmeyeceği de ‘müjde’lendi.

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte corona virüsü salgını nedeniyle yapılacak ilave ödemelere dair madde yer aldı.

Söz konusu geçici maddede şu ifadelere yer verildi.

“1/8/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle bu yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin TL’yi aile sağlığı çalışanlarına ise net aylık 850 TL’yi geçmemek üzere COVID-19 salgını nedeniyle takip edilen kayıtlı kişi sayısı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilir.”

“İzin, rapor ve bakanlık tarafından ya da bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri ile sağlık raporuyla belgelendirmesi ve müdürlükçe onaylanması koşuluyla bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması nedeniyle görevi başında bulunamadıkları süreler çalışılan gün sayısına dahil edilir.”

Son 9 günde hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı ise 15 oldu.