Çoklu baro Danıştay'da

AKP'nin 'çoklu baro' ile ilgili düzenlemeler getiren TBB avukatlık kanunu yönetmeliği, Ankara Barosu tarafından Danıştay'a taşındı.

Çoklu baro Danıştay'da

AKP’nin ‘çoklu baro’ ile ilgili düzenlemeler getiren TBB avukatlık kanunu yönetmeliği, Ankara Barosu tarafından Danıştay’a taşındı.

Ankara Barosu geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren çoklu baro düzenlemesini de içeren kanun kapsamında uyum yönetmeliğinin iptali için Danıştay’a dava açtı.

Ankara Barosu’nun yönetmeliğin iptaline dair yaptığı başvuruyla ilgili açıklaması şöyle:

“02.09.2020 tarihli 31232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve çoklu baro ile ilgili düzenlemeler getiren TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin iptali için Danıştay’da dava açtı.

Ankara Barsu açılan davada yönetmeliğin dayanağı olan ve Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yaparak çoklu baro düzenlemesi ile baroların kamusallık niteliğine zarar veren yasal düzenlemenin açıkça Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle iptali için dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi talep edilmiştir.”