CHP Kurultayında 13 maddelik beyanname kabul edildi

Beyannamede parlamenter sisteme dönüş, liyakat, toplumsal barış ve ekonomi vurgusu dikkat çekti.

CHP Kurultayında 13 maddelik beyanname kabul edildi

CHP 37’nci Olağan Kurultayı Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşiyor. Kurultayda “2. yüzyıla çağrı beyannamesi” de kamuoyuna açıklandı. “2023’te cumhuriyetin 2. yüz yılına geçeceğiz.” denilerek sunulan beyanname delegelerce kabul edildi.

Beyannamede parlamenter sisteme dönüş, liyakat, toplumsal barış ve ekonomi vurgusu dikkat çekti.

Seçimlere ilişkin ise, “Seçim yasası değişecek, milletin vekilini genel başkanlar değil millet seçecek. Seçim barajı kaldırılacak.” denildi.

2. yüzyıla çağrı beyannamesinde şu maddelere yer verildi:

1-Yeni bir anayasayla güçlendirilmiş, parlamenter demokratik sisteme geçilecektir. Geniş bir toplumsan mutabakat sağlanacak, gücünü halktan alan yeni bir anayasa yapılacak. Anayasada partili cumhurbaşkanlığına son verilecek. Kuvvetler ayrılığı esas alınacak. Denge ve denetim mekanizmaları kurulacak. HSK, yargıçların, mahkemelerin üzerinde doğrudan vesayete son verilecek. Yasa teklifler komisyonlarda görüşülürken ilgili STK’lar, uzmanların görüşleri mutlaka alınacak.

Örgütlenme, basın özgürlüğü güvence altına alınacaktır. Bir devlet hukukun üstünlüğü ve adaletten vazgeçerse o devlet bir süre sonra organize suç haline dönüşebilir. Bir kişinin baskısı ve talepleriyle devlet yönetilemez.

2-Toplumsal barış ve huzur sağlanacak. Başta Kürt sorunu olmak üzere tüm temel sorunlar TBMM’de çözülecek, Türkiye’nin baımsızlığı, üniter yapısı güçlendirilecek. Kürt sorunun egemen güçlerinin manivela olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz.

Kadın-erkek eşitliği sağlanacak.

Toplumsal barışın kalıcı hale getirilmesi için yer altı suç örgütleri ve terör örgütleriyle mücadele sürdürülecektir.

3-Devlet yönetiminde liyakat esas alınacak. Hizmetlerin partizanca, çıkar amaçlı yapılmasına engel olunacak.

4- Seçim yasası değişecek, milletin vekilini genel başkanlar değil millet seçecek. Seçim barajı kaldırılacak.

Seçim yasası değişikliğiyle cinsiyet kotası getirilecek, kadınların parlamentoda temsiliyeti yasal güvence altına alınacak.

5- Siyasi ahlak yasası çıkarılacak. Vatandaşla siyasetçi arasındaki güven yeniden inşa edilecek.

6-Kamu İhale Kanunu yeniden düzenlenecek. Har vurup harman savurma anlayışıyla devlet yönetilemez. Bütün yatırımları kamulaştıracağız.

7- Bütün denetimleri Sayıştay yapıyor. Raporları açıklanacak. Ulusal vergi konseyi kuracağız. Konseyin raporları her yıl Resmi Gazete’de yayımlanacak. TBMM’de kesin hesap komisyonu kurulacak. Komisyonun başkanı muhalefetten olacak.

8- Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulacak. Üretim ve hakça paylaşım stratejik planlamanın ana hedefi olacak. Bu teşkilat tarımı stratejik alan olarak görecek. Elin oğlu 50 yılını, 100 yılını planlıyor biz yarın ne olacak bilmiyoruz. Her toprağımızda fabrika olacak.

9- Eğitim sistemi tüm bileşenlerin ortak çabasıyla yeniden planlanacak. Eğitim sisteminin hedefi fikri hür, irfanı hür vicdanı hür nesiller yetiştirmek olacaktır. YÖK kaldırılacak. Organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kurulacak.

10- Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya teslim etmek için sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Çevremizi koruyacağız.

11- Aile destekleri sigortası uygulanacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Vatandaş devlet yardımlarını lütuf olarak değil hakkı olarak görecek. 18 yılda yapamadılar, 1 yılda yapacağız.

12- Yeni bir merkez yerel dengesi kurulacak. Merkezi yönetim kapasitesiyle yerel yönetimlerin halka doğrudan ulaşım kapasitesi birleştirilecek. Yerel yönetimlerin gelirleri artırılacak, kayyum uygulamaları sona erecek, seçimle gelenlerin seçimle gitmesi sağlanacak.

13-Akılcı, gerçekçi, barışçı, uluslararası bir dış politika izlenecek. Atatürk buna yurtta barış dünyada barış diyordu. Kurucu ülkelerinin Suriye, İran, Irak ve Türkiye olacağı, Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) kurulacak. Orta Doğu’ya barışı getireceğiz. Bütün bölgeyi kucaklayacağız.

Kılıçdaroğlu beyannameye ilişkin şöyle konuştu:

Her bir delegemiz 13 maddeyi ezberleyecek.

TBMM’nin 100. yılına tanıklık eden CHP delegeleri olarak en önemli görevimizin cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak olduğunun bilincindeyiz. Bu vaatleri gerçekleştireceğimize milletimizin önünde söz veriyoruz.

Tarihin bize yüklediği ağır sorumluluklar var. Gün Türkiye’yi buhrandan çıkarma günüdür.”

Kılıçdaroğlu 2. yüzyıla çağrı beyannamesini delegelerin oyuna sundu. Beyanname oy birliğiyle kabul edildi.