Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 hedeflerinin hiçbirini tutturamadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, depreme yönelik kamu binalarının güçlendirilmesi gibi projelerin talep olmadığı için gerçekleştiremediğini açıkladı. Kaynak Yeniçağ: Kritik projeler hedefe ulaşamadı: Bakanlık itiraf etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 hedeflerinin hiçbirini tutturamadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kamu binalarının depreme karşı güçlendirilmesinden, korunan alanların ülke yüzölçümüne oranının ve sera gazı emisyonları kayıt altına alınan tesis sayısının artırılmasına kadar kritik önemdeki birçok projede hedefe ulaşamadı.

Bakanlığın 2019’a ilişkin performans sonuçları tablosu, halk ve çevre sağlığına yönelik konulan hedeflerin büyük bölümünün gerçekleştirilmediğini gözler önüne serdi. Ülkedeki deprem riskinin tehdit oluşturduğunu belirten Bakanlık, 2019 yılında herhangi bir kamu kurum ve kuruluşundan güçlendirme işlemine yönelik talep gelmediğini açıkladı.

2019 hedefini 100 olarak belirleyen Bakanlık ulaşılan noktayı “sıfır” olarak açıkladı. Hedefe ulaşılamamasının gerekçesi olarak “Hiçbir kurumdan bu yönde bir talep gelmedi.” denildi.

“VERİLER HENÜZ GİRİLMEMİŞ”

Birgün‘den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre; Raporda, “tehditler” başlığı altında sıraladığı maddeler de dikkat çekti. Buna göre, deprem, afet riski, çarpık yapılaşma ve şehirlerin kimlik sorununun tehdit oluşturduğu ifade edildi. Ülkede “Sıfır Atık” projesi kapsamında evsel atık geri kazanım oranını yüzde 13’ten yüzde 18’e çıkarmayı hedefleyen Bakanlık, hedefin yalnızca yüzde 4’ünü gerçekleştirebildi. Bakanlık, 2019 yılında proje kapsamında yapılan çalışmaların veri girişinin devam ettiğini belirterek hedefe bu yüzden ulaşılamadığını savundu.

Atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranının artırılması için konulan hedef de başarıya ulaşmadı. Bu alanda yüzde 89’luk orana ulaşmayı hedefleyen bakanlık, hedefe yönelik hiçbir adım atmadı.

“EKONOMİK KOŞULLAR”

Sera gazı emisyonları kayıt altına alınan tesis sayısı da öngörülen şekilde artırılamadı. Ülkede sera gazı emisyonları kaydedilen mevcut 641 tesis sayısını 670’e çıkarmayı planlayan bakanlık, yalnızca 6 tesisi bu kapsama alabildi. Tesislerin bir kısmının, ekonomik koşullar nedeniyle faaliyetlerini sürdüremediği, bu nedenle konuya ilişkin bakanlığa raporlama yapamadıkları bildirildi.

Ekoloji adına atılması planlanan adımlara yönelik hedefler de istenilen düzeyde gerçekleşmedi. Korunan alanlarının ülke yüzölçümüne oranının yüzde 9,5’ten 9,7’ye çıkarılması planlansa da hedefin gerçekleşme oranı yüzde 55’te kaldı.

Su kalitesi izlenen nokta sayısının artırılması hedefi de ödenek yetersizliğine takıldı. Bakanlık mevcut noktalara ek üç noktanın daha su kalitesinin izleneceğini duyursa da “gerekli ödenek temin edilemediği için” istediğini yapamadı.