Cengiz Holding’in inşaatında koronavirüse yakalanan işçiler meclis gündeminde

Diyarbakır-Mardin-Mazıdağı Demiryolu inşaatı ihalesini alan Cengiz Holding'in inşaatında çalışan 80'in üzerinde işçi COVID'e yakalandı. HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü koronavirüse yakalanan işçileri Meclis gündemine taşıdı.

Cengiz Holding’in inşaatında koronavirüse yakalanan işçiler meclis gündeminde

2018 yılının Aralık ayında Diyarbakır-Mardin-Mazıdağı Demiryolu inşaatı ihalesini alan Cengiz Holding’in inşaatında çalışan 80’in üzerinde işçi COVID’e yakalandı. Daha önce de Cengiz Holding’e ait Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Fabrikası’nın Diyarbakır-Mazıdağı demiryolu inşaatında çalışan işçilerden 40’ı COVID’e yakalanmıştı.

15 Nisan’da da Diyarbakır-Mardin-Mazıdağı Demiryolu inşaatında çalışan 118 işçi salgına karşı çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etmeleri üzerine işten çıkarılmışlardır.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü koronavirüse yakalanan işçileri Meclis gündemine taşıdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması için Meclis’e sunulan soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

Vaka sayısının artış gösterdiği demiryolu inşaatı şantiyesindeki işçilerin karantina gerekçesi ile evlerine gitmelerine izin verilmediği, şantiyede işin durdurulmaması için vakaların az gösterilmeye çalışıldığı, işi bırakmak için yöneticiler ile görüşmelerine rağmen bir sonuç alamadıkları ve işten ayrıldıkları taktirde işsiz kalacaklarından dolayı işi bırakamadıklarını dile getirmişlerdir. İşçiler tarafından işverenlerce daha fazla kar elde etmek amacıyla iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı, işsizliğin koz olarak kullanıldığı,emekçilerin ve ailelerinin işsizliğe karşı salgın nedeni ile ölüm ve işsizlik kaygısı ve korkusu yaşadıkları ifade edilmektedir. İşçiler iş yasası, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan kaynaklı hakları ve en temel insan hakları ihlal edilerek çalışmak zorunda bırakılmaktadırlar.

Kemalbay’ın soru önergesinde şu sorular yer aldı:

Cengiz Holding’e ait Mardin Mazıdağı ilçesinde bulunan Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Fabrikası’nın Diyarbakır-Mardin-Mazıdağı Demiryolu inşaatında çalışan işçilere Covid-19 testi yapılmış mıdır? Yapıldı ise kaç işçiye Covid-19 pozitif tanısı konmuştur?

Cengiz Holding’e ait Mardin Mazıdağı ilçesinde bulunan Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Fabrikası’nın Diyarbakır-Mardin-Mazıdağı Demiryolu inşaatında çalışan kaç işçi Covid-19 tanısı ile hastanelerde tedavi altına alınmıştır, kaç işçi entübe edilmiştir?

Cengiz Holding’e ait Mardin Mazıdağı ilçesinde bulunan Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Fabrikası’nın Diyarbakır-Mardin-Mazıdağı Demiryolu inşaatında çalışan işçilerden MardinArtuklu Üniversitesi öğrencilerinin kaldığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Kasımiye Erkek Öğrenci Yurdu’nda gözlem altında tutulan işçi var mıdır? Var ise kaç kişidir?

Cengiz Holdin’e ait Mardin Mazıdağı ilçesinde bulunan Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Fabrikası’nın Diyarbakır-Mardin-Mazıdağı Demiryolu inşaatında çalışan kaç işçi Covid-19 tanısı ile evlerine gönderilmiştir?
Vaka sayısının artış gösterdiği demiryolu inşaatı şantiyesindeki işçilerin karantina gerekçesi ile evlerine gitmelerine izin verilmediği iddiaları araştırılmış mıdır? Araştırıldı ise Cengiz Holding İnşaatı’na yönelik herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

Cengiz Holdin’e ait Mardin Mazıdağı ilçesinde bulunan Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Fabrikası’nın Diyarbakır-Mardin-Mazıdağı Demiryolu inşaatının avukatı aracılığı ile Mardin Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Mardin Valiliği ve Mazıdağı Kaymakamlığınca düzenli bir şekilde denetlendiği ifadeleri doğrultusunda yapılan denetlemelerin sonucumda tutulan rapor sonucu bilginiz dahilinde midir? Değilse Bakanlığınızca artan vakalara ilişkin olarak ilgili kurumlardan denetim raporları talep edilmiş midir?

Vaka sayısının artış gösterdiği Cengiz Holding’e ait Mardin Mazıdağı ilçesinde bulunan Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Fabrikası’nın Diyarbakır-Mardin-Mazıdağı Demiryolu inşaatışantiyesinde işin durdurulmaması için vakaların az gösterilmeye çalışıldığı iddiaları araştırılmış mıdır?

Cengiz Holding’e ait Mardin Mazıdağı ilçesinde bulunan Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Fabrikası’nın Diyarbakır-Mardin-Mazıdağı Demiryolu inşaatışantiyesinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası uyarınca yasal bir hak olan hastalığın görüldüğü işyerlerinde çalışmaktan kaçınma hakkını kullanmak isteyen işçilerin işverenle görüşmelerine rağmen bir sonuç almamaları ve halen çalıştırıldıklarına dair iddialar araştırılmış mıdır? Araştırıldı ise ve doğru ise ne gibi bir yaptırım uygulanmıştır?

Cengiz Holding işçileri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unun 13’üncü maddesine göre çalışanlar “ciddi ve yakın” tehlikelerle karşı karşıya kaldığında gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir ve talebin haklı bulunması halinde tedbirler alınana kadar çalışmaktan kaçınabilirler. Ancak işçilerin beyanına göre 6331 13.maddeyi kullanmak istediklerinde işten atılmakla tehdit edilmişlerdir. Cengiz Holding’e bu yasadışı uygulaması sebebiyle bir yaptırımınız olmuş mudur?

11 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar kaç işçi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unun 13. Maddesinden doğan haklarını kullanmakiçin başvurmuştur? Bu başvurulardan talebi kabul edilen işçi sayısı kaçtır?

Yeni Corona virüs salgınında kaç işçi Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirmiştir? Yaşamını yitiren ve tedavisi yapılan işçilerin iş cinayeti ve meslek hastalığı olarak SGK kayıtlarına geçmemesinin sebebi nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 07.05.2020 tarihinde 2020/12 sayılı Genelge bilginiz dahilinde midir? İş kanununa ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na aykırı söz konusu genelge iptal edilecek midir?

Normalleşen” çalışma yaşamının işçiler için çok daha yıkıcı ve öldürücü olacağı, çeşitli işyerlerinde yüzün üzerinde işçinin yaşamını yitirdiği, yüzlerceCorona Virüse yakalanmış işçinin olduğu yapılan açıklamalar dikkate alındığında Covid-19 Pandemisine karşı işyerlerinde çalışma koşullarının ve sosyal güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik olarak Bakanlığınızca ne tür tedbirler alınmıştır?

Göreve geldiğiniz andan itibaren kanuni süresi içinde ve/veya daha sonrasında Bakanlığınıza vermiş olduğumuz soru önergelerimize cevap verilmemesinin nedeni nedir?