Cargill işçileri direnişlerinin 853. gününde genel müdürlük önünde eylemdeydi

Sendikalı oldukları için işten çıkarılan Cargill işçileri, 853’üncü gününe ulaşan direnişlerini bugün Fastad Genel Müdürlüğü önünde yaptıkları basın açıklaması ile devam ettirdi.

Cargill işçileri direnişlerinin 853. gününde genel müdürlük önünde eylemdeydi

Sendikalı oldukları için işten çıkarılan Cargill işçileri, 853’üncü gününe ulaşan direnişlerini bugün Fastad Genel Müdürlüğü önünde yaptıkları basın açıklaması ile devam ettirdi.

Firmanın genel müdürlüğünün bulunduğu Barbaros Tower önünde düzenlenen eyleme Türkiye Komünist Hareketi (TKH) İstanbul İl Örgütü, Sınıf Tavrı bileşenleri ile birçok siyasi parti ve sendikanın yanı sıra çok sayıda yurttaş da  katılarak; Cargill işçilerine dayanışma duygularını iletti.

Basın açıklamasının öncesinde yapılan konuşmada direnen işçilerin maddi durumlarına ve aralarındaki yeni evlenen işçilerin, yeni çocuk sahibi olan babaların olduğuna vurgu yapıldı. Direnen işçilerin tüm bu koşullara rağmen davalarından dönmediği bir kez daha belirtilmiş oldu.

Eylemde basın açıklamasından sonra direnen işçiler direnişlerinin haklılığını anlatan bir mektubu FASTAT Genel Müdürlüğü’ne iletti.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Fastad Gıda Genel Müdürlüğüne

Sayın Fastad Gıda yetkilileri,

Tedarik zinciriniz içinde yer alan ve hizmet aldığınız Türkiye Cargill işletmesinde devam eden insan hakları ihlalleri ile ilgili sizi bilgilendirme amaçlı bu mektubu yazıyoruz.

Cargill’in Bursa-Orhangazi’deki nişasta fabrikasında bulunan 14 üretim işçisi, Tekgıda-İş sendikası çatısı altında örgütlemeye çalışırken 17 Nisan 2018’de işlerinden atıldı. Nisan 2018’de 14 işçinin işten çıkarılmasından önce de 7 işçi yine sendikaya üye oldukları için aynı fabrikada işten çıkarılmıştı. Bu 7 işçi 2015’de ve 2018’de mahkemeyi kazandılar ve Yargıtay sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarıldıklarına karar verdi.

2019 Aralık ve 2020 Şubat aylarında, Bursa Bölge Mahkemesi, 17 Nisan 2018 tarihinde işten çıkarılan 12 işçi için karar verdi (2 işçi işe iade davası açmadı). Mahkeme, söz konusu 8 işçinin tamamıyla sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarıldığına karar verdi. Mahkemeye göre diğer 4 işçi ise, işyerinde işten çıkarılmalarını gerektirecek herhangi bir ekonomik gerekçe olmadığından ve Cargill bu işçilere işyerinde alternatif bir iş önermediği için haksız bir şekilde işten çıkarıldı. 12 kararda da işçilerin işe iade edilmesi emredildi.

2015’ten bu yana, Türkiye’deki yüksek mahkeme, Cargill’in sendika faaliyetlerine ve üyeliğine misilleme olarak işçileri işten çıkardığını belirten ve işe iade edilmelerini emreden kesin kararlar verdi. Ancak Cargill Türkiye’de kanunsuz bir şekilde işten çıkarılan hiçbir işçi işine geri başlatılmadı, çünkü yasada bir boşluk var: şirketler, mağdur ettikleri işçileri işlerine geri başlatmak yerine insan hakları ihlalleri için para ödeyebiliyorlar. Cargill kurumsal yönetimi bu eylemleri savundu ve Türkiye’de sendika istemediğini açıkça ortaya koydu.

Cargill’de yaşanan tüm bu işten çıkarmalar, işçilerin örgütlenme özgürlüğünü, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkını güvence altına alan ILO’nun 87 ve 98 Sayılı temel sözleşmelerini ihlal etmektedir. Bu işten çıkarmalar aynı zamanda çalışanların bir sendika tarafından temsil edilmesi haklarına ilişkin işverenlerin sorumluluğunu açıkça ortaya koyan OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberinin de doğrudan ihlali inlamına gelmektedir.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ve İş Dünyası Rehberi (The UN Guiding Principles on Business and Human Rights) ve OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberine göre (The OECD Guidelines for Multinational Enterprises) şirketler tedarik zincirlerinde sistematik olarak insan hakları durum tespiti ve ayrıntılı inceleme yapmakla yükümlüdürler.

Fastad Gıda ve yabancı iştiraklerinin de bu yükümlülükle bağlı olduğunu size hatırlatmak isteriz. Cargill ile olan iş ve hizmet ilişkiniz, bu ilişkiyi kullanarak Cargill’in devam edegelen insan hakları ihlallerini düzeltmesi ve hakları gasp edilmiş işçilerin hak iadesi ile sendikal haklara saygıyı garantiye alması için Cargill yönetimini ikna ve teşvik etmenizi gerektirmektedir.

Bu çerçevede hizmet aldığınız Cargill işletmesiyle iletişime geçmenizi ve şirketin Cargill çalışanlarının Türkiye Anayasasınca garanti altına alınan sendikal haklara saygı göstermesini ve haksız yere işten çıkarılan işçilerin işe geri alınmalarını istemenizi rica ediyoruz.

Saygılarımla,”

İŞÇİLER CARGİLL GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE

cargill-iscileri-direnislerinin-853-gununde

Eylem sonrasında Cargill işçileri direnişlerine devam etmek için merkezi Ataşehir’de bulunan Cargill Genel Merkezine doğru harekete geçti.

Eylemde yapılan basın açıklamasının tamamı şöyle:

“TEKGIDA-İŞ SENDİKASI
Türkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası

SENDİKA DÜŞMANI, HUKUK TANIMAZ AMERİKAN ŞİRKETİ “CARGILL”İ TEKRAR ve GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE UYARIYORUZ!

Bursa ili Orhangazi İlçesi Göbeç Köyü Mevkiinde kurulmuş olan Amerikan Şirketi Cargill 20 yıla yakın faaliyet göstermektedir. Nişasta ve tatlandırıcı, yenilebilir bitkisel yağ, yem ve endüstriyel birçok ürünü üretmekte olup kendi alanında bir dünya devidir. Ülkemizde büyümeye, yatırımlar yapmaya devam etmiş ve Ülkemiz sınırları içinde faaliyet gösteren birçok lokomotif şirketin müşterisi haline gelmiştir. Dünyadaki büyümesini ülkemizde de sürdürmüştür.

Cargill işçisi ilk defa anayasanın kendisine tanıdığı hakkı kullanarak, 2012 yılında başka bir Gıda Sendikasında örgütlenemeye başlamış ancak hiçbir anayasal hakkı tanımayan Cargill tarafından o dönemde 5 sendika üyesi arkadaşımız işten çıkartılmış, İşten çıkartılan sendika üyesi arkadaşlarımız çeşitli eylemler yapmışlar seslerini duyurmaya çalışmışlar ancak kendilerine sahip çıkılmadığı için Cargill işvereninin hukuk tanımaz tutumu devam etmiştir.

Tüm olumsuzluklara ve baskılara rağmen mücadeleci ruhunu kaybetmeyen Cargill işçisi, 2014 yılında Türkiye sendikal hareketinde, mücadeleci yapısıyla işçi sınıfına her zaman umut olmuş Tekgıda-İş Sendikasını seçerek 2018 yılında örgütlenmesini tamamlamış, Sendikamız tarafından Çalışma Bakanlığına yetki başvurusu talebinde bulunulmuştur.

Tekgıda-İş Sendikası hukuka uygun davranırken, Cargill işçisi sadece anayasanın kendisine tanıdığı bir hak olan Sendikalı olma hakkını kullanırken, Geçmişten sabıkalı olan Cargill işvereni ne yapmıştır!
Sendikal örgütlenmeyi engellemek için hukuku ve anayasal hakları hiçe sayarak yetki tespiti başvurumuzdan 1 ay sonra 14 arkadaşımızı işten çıkartmış sebep olarak da kota fazlalığı ve daralmayı göstermiştir.
Halbuki üretim kapasitenizi ve yatırımlarınızı sürekli arttırdığınızı çok iyi biliyoruz.

Sizler asla dürüst davranmıyorsunuz!

Çünkü işten çıkartılan arkadaşlarımız sizlere yıllarca emek veren, hatta sizin performanslarını beğenerek ödül verdiğiniz arkadaşlarımızdı.”

“SENDİKA GELİRSE İNSAN GİBİ YÖNETMEK ZORUNDASINIZ”

“Biz şunu çok iyi biliyoruz ki! İşten çıkarttığınız bu arkadaşlarımız sendikal örgütlenmede öncü arkadaşlarımızdı.
Sizin tek derdiniz: Sendikal örgütlenmeyi ENGELLEMEK!

Çünkü sendika gelirse, dürüst çalışmak zorundasınız, Adaletli olmak zorundasınız, yıllarca emeğini sömürdüğünüz işçinin refah payını yükseltmek zorundasınız.

Çünkü sendika gelirse, İnsan gibi yönetmek zorundasınız!

Hak ve özgürlüklerine sahip çıkan bir işçiyi asla istemiyorsunuz!

Sırf bu yüzden 14 arkadaşımızı işten çıkartarak suç işlediniz.

Tüm baskılarınıza ve engellemelerinize rağmen 846 gündür işten çıkartılan arkadaşlarımızla onurlu mücadelemize devam ediyoruz.

Mademki bu hak ve özgürlükler bize tanınmış sonuna kadar yararlanacağız. Bu hakkı çiğnetmemek için her türlü mücadeleyi vereceğiz.

Ve buradan sizleri güçlü bir şekilde tekrar uyarıyoruz!

Sizi bugünlere getiren üyelerimizin anayasal haklarına saygı gösterin ve üyelerimize baskı uygulamaktan vazgeçin.
Vefakar Cargill işçisinin geleceğini beraber inşa edebilir, refah payını Cargill’in büyüklüğüne yakışır hale getirebiliriz. Bunun için geç kalınmış değildir.

Eğer hukuk tanımaz baskıcı tutumunuza devam ederseniz, pandemi sebebiyle yavaşlatmak zorunda kaldığımız 846 gün boyunca bıkmadan usanmadan devam ettiğimiz bu mücadele daha güçlü ve etkili bir şekilde devam edecektir!
Bağlı bulunduğumuz Uluslararası Gıda İşçileri Federasyonu IUF’in önderliğinde, artarak devam eden maddi ve manevi destekleri ile Yurt dışında yine bağlı olduğumuz örgütler ve sendikamıza bağlı örgütlü yapımızın artan desteği ile de Yurt içinde yaptığınız tüm hukuksuzlukları daha güçlü bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz.
Bununla da yetinmeyip, 1 Ekim 2019 tarihi itibari ile İstanbul Ataşehir’de bulanan Cargill Genel Müdürlüğü önünde yaptığımız eylemi, sizin müşterileriniz olan ve sendikamızın örgütlü olduğu Pamir Gıda, Dr. Oetker, Coca Cola, Pepsi-Co, Eti, Mondelez ve Nestle gibi büyük işletmeler ile örgütlü olmadığımız diğer müşterilerinizin genel müdürlükleri önüne taşıyacağız.

Bugün bu kapsamda Burger King’in en büyük tedarikçilerinden bir tanesi olan “Fasdat Gıda Genel Müdürlüğü önündeyiz.

FASTAD GIDAYA DESTEK ÇAĞRISI

“Fastad Gıda’nın değerli yöneticilerine güçlü bir şekilde sesleniyoruz!

Lütfen sesimize kulak verin!

İşten çıkarılan arkadaşlarımızın alın teri, siz değerli müşterilerin katkılarıyla zenginleşen ve sürekli büyüyen Amerikan şirketi Cargill; artık sendika düşmanlığını bırakmalı, işten çıkarılan arkadaşlarımızı derhal geri almalıdır!
Sizlerin desteği ile Amerikan şirketi Cargill’in emek sömürüsüne son verebilir, anayasal haklara saygı duyar hale getirebiliriz.

Önümüzdeki günlerde “Burger King” restoranları önünde yapmayı planladığımız eylemler öncesinden lütfen bize destek verin ve hukuk tanımaz Cargill şirketine baskı yapın!

Şunu iyi bilmelisiniz ki; sendika isteyen Cargill işçisi TEKGIDA-İŞ ile mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir.
İşçi hak ve özgürlükleri, patronların insafına, yerel yöneticilerin sorumsuzca aldığı kararlara teslim edilmeyecek kadar değerlidir ve biz bu değer uğruna her türlü kavgayı vermeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”